Strategisamling - Sammen for barn og unges psykiske helse i Møre og Romsdal

12.
juni
2024
  1. 12. juni 2024, 10:00 - 15:30

Tid og stad

Når

  1. 12. juni 2024, 10:00 - 15:30

Kvar

Scandic Alexandra, Molde

Påmelding

Frist for påmelding: 15. mai 2024

Statsforvaltaren og Barn og unges helseteneste inviterer til
Strategisamling -sammen for barn og unges psykiske helse i Møre og Romsdal

Hovedfokus for samlingen er ny nasjonal veileder psykisk helse barn og unge (okt. 2023) og implementering av Barn og unges helseteneste.

Fra Helsedirektoratet kommer Ester Marie S. Espeset, psykolog/PhD, seniorrådgiver.
Turid Moseid, seniorrådgiver.
Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal bidrar også.

Program for samlingen kan du lese her.

Målgruppe:
kommunalsjefer og andre ledere i tjenester for barn og unge, kontaktpersoner i Barn og unges helseteneste, brukerrepresentanter- og organisasjoner, kommuneoverleger, samhandlingsleger, kommunepsykologer, barnekoordinatorer, BTI representanter og andre ressurspersoner i arbeidet.

Maksimalt antall deltakere fra hver kommune/BUP er 10.

Påmelding sendes samlet til toril.kvisvik@helse-mr.no

Egenandel/lunsj 300,- per deltaker som blir etterfakturert.

Velkommen