Fagkurs

Webinar om vald og overgrep

Kurs for dei som jobbar med barn og ungdom i kommune og spesialisthelsetenesta. Føredragshalder: Ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS- Midt-Norge).

Passert
26.
februar
2024
  1. 26. feb. 2024, 12:15 - 16:00

Tid og stad

Når

  1. 26. feb. 2024, 12:15 - 16:00

Traumeforståelse, vold i nære relasjoner og å snakke med barn.

  • Traumeforståelse ved klinisk spesialist i familieterapi Kristin Dahl
  • Vold i nære relasjoner ved Kristin Dahl
  • Snakke med barn ved helsesykepleier og sexolog Siri Leraand


Målgruppe: 
De som møter og arbeider med barn og unge innen oppvekst og helse.


Deltagelse:
Du kan delta på webinaret via Microsoft Teams, enten via pc eller mobil.

Opptak fra webinaret finner du her

Kontakt