Ny nasjonal faglig retningslinje for forebygging av selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Ny nasjonal retningslinje som dekker tre fagområder: Psykisk helsevern barn og unge, psykisk helsevern voksne og TSB.

Publisert 25.04.2024