Kompetanseplan

For å kunne videreutvikle og tilpasse tilbudet vårt til pasienter, pårørende og kommuner i tråd med pasientens behov og god fagetikk har vi utviklet en «Kompetanseplan» for vår avdeling.

Manuela Strauss, avdelingssjef
Publisert 31.07.2017

Satsingsområder for oss vil være videreutvikling av utredning- og behandlingsmetodikk for:

  • Barn og ungdom med psykoseproblematikk
  • Barn og ungdom med spiseforstyrrelse
  • Barn og ungdom med emosjonell ustabilitet
  • Enda bedre sammenheng i vårt tilbud mellom poliklinikk, sengepost og våre ambulante og akutte team

Samarbeid med kommunale instanser er helt avgjørende for å lykkes med god behandling av psykiske lidelser. Vi vil tilby inntil 2 samarbeidsmøter knyttet til hvert pasientforløp.

Noen prioriterte grupper som barn i barnevernsinstitusjon og barn som er flyktninger vil kunne motta utvidet tilbud i form av veiledning til institusjon/omsorgsgivere.