Forskning fra egen avdeling

Oppfølging av barn med ADHD

214 barn med ADHD-diagnose i Midt-Norge ble fulgt opp gjennomsnittlig 3,7 år etter satt diagnose.

Manuela Strauss, avdelingssjef
Publisert 31.07.2017

​Et høyt antall barn diagnostisert med ADHD hadde vedvarende vansker over et bredt register relatert til primære ADHD-symptomer, emosjonelle symptomer, atferdsvansker og funksjonssvikt over flere områder - selv etter utredning og behandling ved BUP og pågående medikamentell behandling.

Anbefaling: Godt forankrete rammer og strukturer som sikrer kontinuitet, koordinering, forutsigbarhet og forpliktelse ifht langsiktige tiltak for berørte familier, inkludert målrettete behandlingstiltak fra kommune og spesialisthelsetjeneste innenfor disse rammene.

En kort oppsummering av de viktigste resultatene finner du her