Samarbeid for bedre helsetilbud

I regi av Sunnmøre sitt samarbeidsnettverket "Mission possible" gjennomførte fagpersoner fra kommuner, statlig barnevern, politi og helseforetak arbeidssamling for planlegging av enda bedre psykisk helsearbeid for barn og unge i fremtiden.

Manuela Strauss (avd.sjef PHBU)
Publisert 26.04.2018
Sist oppdatert 04.05.2018
Dr.philos. v/BUP Ålesund og 1.amenuensis v/NTNU, Robert Valderhaug, presenterer.
Dr.philos. v/BUP Ålesund og 1.amenuensis v/NTNU, Robert Valderhaug, "Verdt å vite om psykisk helse - psykisk helse hos barn og unge fra et forskningsperspektiv".

Samlingen  skulle bidra til å implementere regjeringens strategi for god psykisk helse (2017-2022) "Mestre hele livet". Lokale planer for systematisk psykisk helsearbeid, samarbeidsmodeller og de ulike statlige etater sine bidrag var tema.
Nyere forskningsresultat med fokus på de store samfunnsmessige helseutfordringer knyttet til spesielt angst- og depresjonsplager ble lagt frem.
Vi diskuterte modeller for effektive tiltak og hvordan vi i fellesskap kan få til tilgjengelige og virksomme tiltakskjeder for befolkningen.