Avrusing TSB Ålesund

Vi tar imot pasienter med rusmiddelproblem over 18 år. I spesielle tilfeller, og i tett sammarbeid med barnevern, kan vi ta imot pasienter under 18 år. Vi tilbyr både planlagte og rusakutte innleggingar og har 17 døgnplassar. Lengde på planlagt behandling hos oss skal vere individuelt tilrettelagt, men vanleg behandlingstid er 1 – 4 veker.

Innlegging skjer frivillig etter Spesialisthelsetjenesteloven § 3-12. Vi tar også imot innleggingar uten eget samtykke etter Helse og Omsorgstjenesteloven § 10-2,10-3 og 10-4
Seksjonen har låste dører og du får gå turer ut i følge med personal.  Det er avgrensa adgang til besøk og vi oppfordrar deg til å levere inn mobiltelefonen under innlegginga. Vi ønskar å skjerma deg fra impulsar fra omgivelsane i den første fasen, og at du i denne fasen bare har kontakt med dine nærmaste pårørande. Vi kan tilby deg bruk av telefonen vår.


Personalet vårt består blant annet av sjukepleiarar, vernepleiarar, sosionomar, barnevernpedagogar og leger. 

Kontakt

Telefon

Postadresse

Ålesund behandlingssenter Vestmoa 27 6018 Ålesund

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Resepsjonen ved hovudinngangen.

Adresse

En bygning med parkeringsplass

Ålesund behandlingssenter

Ålesund behandlingssenter

Vestmoa 27

Praktisk informasjon

​Besøkstid er alle dagar kl. 17.00-19.00. Ta kontakt med oss før besøket.