DPS ambulante team Nordmøre og Romsdal

Teamene leverer ambulante spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern i Nordmøre og Romsdal og har kontorer ved DPS både i Kristiansund og i Molde. Teamene har to typer team, Ambulante akutteam (AAT) og Oppfølgingsteam (FACT-team).

Ambulante akutteam (AAT) 

Er et tverrfaglig tjenestetilbud som gir tilbud om akutt psykisk helsehjelp for personer over 18 år.
Åpningstid er 08.00- 15.30 på hverdager.
Ved behov for hjelp utenom vår åpningstid, kan legevakt kontaktes.

Kontaktinformasjon:
AAT Romsdal: Vakttelefon - 99214099.
DPS Knausen, Nøisomhedsvegen 12, 6416 Molde


AAT Nordmøre: Vakttelefon - 94878470.
DPS Kristiansund, Norddalsveien 37, 6516 Kristiansund.

Om ambulante akutteam:
AAT gir tilbud om rask vurdering og korttidsbehandling for mennesker med psykiske lidelser, evt i kombinasjon med rusmiddelproblemer, som ikke kan tas hånd om av kommunehelsetjenesten eller andre deler av spesialisthelsetjenesten.
En akutt psykisk tilstand kan oppstå som følge av sykdom, langvarig stress, livskriser og liknende. En krise kan blant annet gi seg utslag i: angst, depresjon, forvirring/ psykose, selvmordstanker. Riktige tiltak og tidlig støtte kan forebygge utvikling av en alvorlig psykisk lidelse.
Vi tilbyr behandling i krisesituasjoner gjennom samtaler som åpner for alternative løsninger i den aktuelle krisen. Vi tilbyr samtaler ved hjemmebesøk, DPS og i møte med samarbeidspartnere.


Oppfølgingsteam

FACT Nordmøre
FACT Romsdal

FACT = Flexible Assertive Community Treatment, som kan oversettes med aktiv oppsøkende behandling.
Primær målgruppe:

Voksne over 18 år som har eller hvor det er mistanke om har en alvorlig psykisk lidelse. Eksempelvis schizofreni, schizoaffektiv lidelse eller bipolar lidelse (type 1)  og som har behov for langvarig oppfølging og behandling.

Hvordan komme i kontakt med oss?
Personen selv, fastlege, ansatte i kommune eller helseforetak kan ta kontakt for å drøfte om hjelp fra FACT Romsdal/FACT Nordmøre kan være aktuelt.

Kontakttelefon 90183646 

Besøksadresse FACT Romsdal: Knausensenteret, Nøisomhedsveien 12, Molde
Besøksadresse FACT Nordmøre: Nordlandet DPS, Nordalsvn. 37 Kristiansund

Kontakt

Telefon

AAT Romsdal - vakttelefon

99214099

AAT Nordmøre - vakttelefon

94878470

Oppfølgingsteam - kontakttelefon

90183646

Slik finn du fram

En bygning med biler parkert foran

Knausensenteret

Nøisomhedvegen 12

6416 Molde

Distriktspsykiatrisk senter Kristiansund.

Nordlandet i Kristiansund

Norddalsveien 37

Norddalsveien 37, 6516 Kristiansund