Gynekologisk poliklinikk Kristiansund

Ved poliklinikken gir vi tilbod om utgreiing, diagnostisering og behandling av  svangerskap og andre gynekologiske tilstandar. Ultralydscreening i svangerskapsveke 17-20 er eit tilbod til alle gravide etter tilvising frå fastlege eller jordmor. For gravide med risikotilstandar kan det vere aktuelt med oppfølging i svangerskapet ved poliklinikken.  Kvinner som ønskjer sjølvbestemt abort kan ta kontakt med poliklinikken utan tilvising.

Kontakt

Telefon

Behov for å endre timen din?

HelsaMi
Send oss ei melding via HelsaMi. Logg på helsami.no eller last ned HelsaMi-appen og finn timen din der.

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Bruk inngang E frå sjukehusbakken. Då finn du poliklinikken rett innafor døra.  
Hovudinngangen ved Kristiansund sjukehus

Kristiansund sjukehus

Herman Døhlens vei 1

6508 Kristiansund