Kirurgisk og ortopedisk poliklinikk Kristiansund

Kirurgisk og ortopedisk poliklinikk tek i mot pasientar etter tilvisning frå fastlege til undersøking før eventuell operasjon. Poliklinikken tek også imot akutte skadar og pasientar som skal kontrollerast etter operasjonar eller annen behandling.

Poliklinikken har også uroterapeutar. Desse har som oppgåve å kartlegge funksjonen/manglande funksjon av nedre urinvegar, planlegge og gjennomføre behandlingstiltak i samråd med spesialist (urolog). Uroterapeutane gir pasientar og pårørende råd, rettleiing og støtte ved til dømes vasslatingsproblem, inkontinens og ereksjonssvikt, og har oversikt over utvalet av hjelpemiddel til desse pasientane. Det vert tilbydd undervisning og rettleiing av pasientar og pårørande.

Ein dag annakvar veke har ortopedane poliklinikk på Sunndal.

Poliklinikken har ein eigen osteoporosepoliklinikk kor pasientar blir undersøkt for beinskjørhet.

Kontakt

Telefon

 • Måndag
  • 09:00 - 11:00
  • 12:00 - 14:00
 • Tysdag
  • 09:00 - 11:00
  • 12:00 - 14:00
 • Onsdag
  • 09:00 - 11:00
  • 12:00 - 14:00
 • Torsdag
  • 09:00 - 11:00
  • 12:00 - 14:00
 • Fredag
  • 09:00 - 11:00
  • 12:00 - 14:00
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Kirurgisk poliklinikk Kristiansund sjukehus Herman Døhlens vei 1 6508 KRISTIANSUND

Behov for å endre timen din?

HelsaMi
Send oss ei melding via HelsaMi. Logg på helsami.no eller last ned HelsaMi-appen og finn timen din der.

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Når du kjem inn hovudinngangen må du melde deg i resepsjonen.
Du får da beskjed om kor du skal gå vidare.
Hovudinngangen ved Kristiansund sjukehus

Kristiansund sjukehus

Herman Døhlens vei 1

6508 Kristiansund

Kurs og møter