Postoperativ Kristiansund

Her overvaker og behandlar vi pasientar som har vore eller skal til operasjon, og som treng observasjon etter alle former for anestesi.

I dei fleste tilfella blir ein på postoperativ i 1–24 timar, men dette varierer etter kva type inngrep du skal ha/har hatt, og tilstanden din. Når du ikkje lenger treng spesiell overvaking, blir du flytta til sengepost.

Slik finn du fram

Hovudinngangen ved Kristiansund sjukehus

Kristiansund sjukehus

Herman Døhlens vei 1

6508 Kristiansund