Gynekologi dag- og døgnbehandling Volda

Vi utfører diagnostikk, behandling og pleie av pasientar med gynekologiske tilstandar. For enkelte pasientar kan det vere aktuelt å bli innlagt ved sjukehuset. Seksjonen har to senger lokalisert i kirurgisk avdeling og ei seng i føde/barsel-seksjonen.

Vi tek imot pasientar til planlagt behandling eller ved behov for øyeblikkeleg hjelp. Ved planlagt innlegging får du informasjon i innkallingsbrevet om kor du skal møte. Som pasient har du rett til informasjon om sjukdomen din, resultat av undersøkingar og plan for vidare behandling og oppfølging. Kirurgiske inngrep blir vurdert i samråd med deg og eventuelt dine pårørande.

På kirurgisk sengepost er sjukepleietenesta organisert i primær/team-sjukepleie. Personalet vil saman med legane i avdelinga ha tverrfagleg ansvar for deg medan du er lagt inn ved sengeposten.

Kontakt

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Kirurgisk avdeling.

3. etasje hovudinngang.

En stor bygning med et tre foran seg

Volda sjukehus

Kløvertunvegen 1