Operasjon Volda

Operasjon har sitt hovudarbeid inne i den beskytta sona der operasjonar vert gjennomført. Vi har ansvaret for at operasjonane vert gjennomført på ein trygg måte. Alle sjukepleiarane her har spesialutdanning.

Kontakt

Telefon

Sentralbord

Slik finn du fram

En stor bygning med et tre foran seg

Volda sjukehus

Kløvertunvegen 1