Kirurgisk sengepost Volda

Vi har 18 sengar til disposisjon, likt fordelt på fagområda ortopedi og kirurgi. I sengeposten er der tilsett både sjukepleiarar og hjelpepleiarar.

Kontakt

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Kirurgisk sengepost ligg i 3.etasje og er tilgjengelg via hovudtrappa eller via heis frå hovudvestibylen.
En stor bygning med et tre foran seg

Volda sjukehus

Kløvertunvegen 1

Kurs og møter