Kirurgisk poliklinikk Volda

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Kirurgisk poliklinikk ligg i 1.etasje, til venstre for hovedinngangen. Skal du til poliklinisk undersøking eller kontroll kan du gå direkte til kirurgisk poliklinikk. Pasientar til urologisk poliklinikk møter i 2.etasje og kan sette seg på venterommet ved heisa. Her blir du henta når det er din tur. Les nøye på innkallinga kvar du skal møte.  Skal du til røntgenundersøking før timen på kirurgisk poliklinikk må du vende deg til røntgenekspedisjonen og få tilvist plass der. Pasientar med time til dagkirurgisk behandling må lese innkalling nøye og møte på oppgitt stad.
En stor bygning med et tre foran seg

Volda sjukehus

Kløvertunvegen 1

Praktisk informasjon

​Vi vil oppmode om at tildelt time vert gjennomført som planlagt. Skulle du ha behov for å endre time kan du ringe kirurgisk poliklinikk på telefon 70 05 82 59  mandag-fredag i tidsrommet  08.30-10.30.

Det er viktig at du ringer så snart som råd dersom oppsett time ikkje passer.  Unytta timar som ikkje er varsla blir fakturert.