Seksjon for forsking og innovasjon

Seksjon for forsking og innovasjon (SFI) gir råd og rettleiing mellom anna i samband med gjennomføring av prosjekt. Du finn forskings- og personvernrådgivarar, statistikar og monitor. Vil du vite meir om forsking og innovasjon i Helse Møre og Romsdal? Sjå lenka under kontaktinformasjonen.

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Administrasjonsbygget, Åsehaugen 1. Første veg til høgre etter lyskrysset på Borgundvegen.
Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5

Vil du vite meir om forsking og innovasjon?

I Helse Møre og Romsdal (HMR) er det eit aktivt forskarmiljø. Forsking og innovasjon skal bidra til ny kunnskap om helse og sjukdom, og auke kvaliteten på behandlinga pasienten får. Her finn du mellom anna informasjon om korleis du kan komme i gang med forsking i HMR, forskingsaktivitet i HMR og nyheiter om forskingsrelatert aktivitet.
Gå til Forsking og innovasjon si hovudside
Bilde