Prosjektgruppa - Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Vi har det daglege ansvaret for alle aktivitetar knytt til planlegginga av nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal. Organisasjonen består av tilsette frå Helse Møre og Romsdal og Sykehusbygg og vi held til på prosjektkontoret i Opdølvegen 14 på Hjelset.

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Opdølvegen 14, Hjelset