KE sine tenester

Koordinerande eining

Koordinerande eining har oversikt over rehabiliterings- og habiliteringstenestene i helseregionen, og vi skal bidra til å sikre eit heilskapleg tilbod til pasientar med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Kontakt

Telefon

Eirin Liadal, leiar for koordinerande eining i Helse Møre og Romsdal

Kurs og møter

  • Rehabilitering - konferanse
    Årlege konferansar for helsepersonell innan rehabiliteringsfeltet, både lokalt og nasjonalt
    Rehabilitering - konferanse
    Dato kjem

Tenestene våre

Rehabilitering- og habiliteringstenester, individuell plan og samhandling.
Les om tenestene våre
KE sine tenester