Idebank

Her finn du informasjon, hjelpemidlar og idear til bruk for opplæring og rettleing til din kommune i høve individuell plan, koordinator og koordinerande eining.

Har du forslag på innhald som bør vere tilgjengeleg på denne sida? 

E-læring

E-læring

Filmar

Film

Brosjyrar

Brosjyre

Føredrag

Foredrag

Nyttige sider

Nyttige sider

Diverse

Diverse

Sist oppdatert 23.06.2021