En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Lærings- og meistringssenteret

Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Møre og Romsdal jobbar for at pasientar, brukarar og pårørande skal få informasjon, kunnskap og hjelp til å handtere og meistre langvarig sjukdom og endringar i helsa si. Læringstilbod vert planlagt og gjennomført i samarbeid med brukarar og helsepersonell. Vi samarbeider også med kommunar innan læring og meistring og overfører helsepedagogisk kompetanse til helsepersonell. Du finn oss ved alle sjukehusa i fylket med kontaktinfo under meir om Lærings- og meistringssenteret.

Vi er seks tilsette ved Lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal, fordelt på Molde, Kristiansund, Ålesund og Volda sjukehus. I tillegg også ein regional funksjon i Helse-Midt (sjå nedst):

En person som smiler for kameraet

Astrid Ljøkjell Solem

Teamkoordinator og rådgivar LMS

Astrid.Ljokjell.Solem@helse-mr.no 93 09 18 16

Kontorstad: Molde sjukehus

En kvinne som tar en selfie

Camilla Slutås Lund

Rådgivar LMS

Camilla.Slutas.Lund@helse-mr.no 41 68 45 64

Kontorstad: Molde sjukehus

En kvinne med langt blondt hår

Monica Renate Hoem

Rådgivar LMS

Monica.Renate.Hoem@helse-mr.no 71 12 09 99

Kontorstad: Kristiansund sjukehus.

Jenni Mari Hildre Dimmen

Rådgivar, Ålesund sjukehus

En person som bruker briller

Sissel Ørstavik Aase

Rådgivar LMS

sissel.orstavik.aase@helse-mr.no 93 62 81 40

Kontorstad: Volda sjukehus

Ressurs for opplæring av pasientar og pårørande Midt-Norge (ROPP)

En kvinne som smiler til kameraet

Camilla Kleppe Eidså

Rådgivar ROPP og LMS

Camilla.Kleppe.Eidsa@helse-mr.no 70 16 87 32

Kontorstad: Volda sjukehus.
Mobil:  90 53 13 24 

En kvinne med blondt hår

Rita Overvåg

Rådgivar ROPP, HelsaMi

Rita.Overvag@helse-mr.no 71 12 24 70

Kontorstad: Kristiansund sjukehus

Kontakt

Teamkoordinator LMS

Astrid Ljøkjell Solem

Kurs for helsepersonell og brukarrepresentantar

 • Praktisk kurs i formidling
  Praktisk kurs i formidling er eit dagskurs for helsepersonell som underviser pasientar/brukarar og pårørande eller underviser og informerer kollegaer.
  Praktisk kurs i formidling
  16.
  januar
  2024
 • Brukarhistoriekurs
  Kurstilbod for deg som ynskjer å vere brukarrepresentant på kurs eller gruppetilbod.
  Brukarhistoriekurs
  Dato kjem
 • Introduksjonskurs i helsepedagogikk
  Introduksjonskurs for deg som driv med pasient- og pårørendeopplæring og/eller lærings- og meistringsaktivitet i gruppe. Kurset går over tre dagar.
  Introduksjonskurs i helsepedagogikk
  Dato kjem

Kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande

Vi publiserer fortløpande våre kurstilbod på nettet. Nettsida erstattar aktivitetsbrosjyra som Lærings- og meistringssenteret har sendt ut tidlegare.
Oversikt over kurs og opplæringstilbod
Illustrasjonsbilde, mor med barnet sitt på ryggen

Samarbeid

 • Undervisningsrom Kløvertun Volda
  Leige av lokale

  Samarbeidspartar kan låne møterom og kursrom ved lærings- og meistringssenteret eller ved sjukehusa.

 • Illustrasjonsbilete mestring
  Om å vere brukarrepresentant

  I pasient- og pårørandeopplæringa vert brukarar inviterte inn i ei arbeidsgruppe for å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæringa.

 • Samarbeid - hender
  Samhandling på tvers om læring og meistring

  For å sikre utvikling og gode lærings- og mestringstilbod til den enkelte, arbeider Lærings- og meistringssenteret utstrakt med tverrfagleg samarbeid og samhandling på tvers.  Dette i tillegg til at LMS arbeider i tett samarbeid med fagper...

Nyheiter

Føringar og styrande dokument for LMS

Oversikt over lokale, regionale og sentrale føringar og planar for lærings- og meistringsverksemda i Møre og Romsdal.
Les dokument og føringar her
Illustrasjonsbilete dokument

Kurs og konferansar for fagpersonell

Målet for all kompetanseutvikling er stadig betre helsetenester både i spesialisthelsetenesta og i kommunane der folk bur og lever.
Sjå våre kurs og konferansar for fagpersonell
Illustrasjonsbilde, gruppe går oppover på snø