En gruppe mennesker som sitter rundt et bord med bærbare datamaskiner

Lærings- og meistringssenteret

Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Møre og Romsdal jobbar for at pasientar, brukarar og pårørande skal få informasjon, kunnskap og hjelp til å handtere og meistre langvarig sjukdom og endringar i helsa si. Læringstilbod vert planlagt og gjennomført i samarbeid med brukarar og helsepersonell. Vi samarbeider også med kommunar innan læring og meistring og overfører helsepedagogisk kompetanse til helsepersonell. Du finn oss ved alle sjukehusa i fylket med kontaktinfo under meir om Lærings- og meistringssenteret.

Vi er seks tilsette ved Lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal, fordelt på Molde, Kristiansund, Ålesund og Volda sjukehus.Ei full stilling for regional funksjon i Helse-Midt fordelt på to personar. I tillegg er også Koordinerande eining/barn som pårørande ein del av teamet (sjå nedst):

En person som smiler for kameraet

Astrid Ljøkjell Solem

Teamkoordinator og rådgivar LMS

Astrid.Ljokjell.Solem@helse-mr.no 93 09 18 16

Kontorstad: Molde sjukehus

En kvinne som tar en selfie

Camilla Slutås Lund

Rådgivar LMS

Camilla.Slutas.Lund@helse-mr.no 41 68 45 64

Kontorstad: Molde sjukehus

En kvinne med langt blondt hår

Monica Renate Hoem

Rådgivar LMS

Monica.Renate.Hoem@helse-mr.no 71 12 09 99

Kontorstad: Kristiansund sjukehus

En kvinne med blondt hår

Jenni Mari Hildre Dimmen

Rådgivar LMS

jenni-mari.dimmen@helse-mr.no 90551930

Kontorstad: Ålesund sjukehus

En kvinne som smiler til kameraet

Camilla Kleppe Eidså

Rådgivar ROPP og LMS

Camilla.Kleppe.Eidsa@helse-mr.no 70 16 87 32 / 90 53 13 24 

Kontorstad: Volda sjukehus

Marita Øye

Rådgivar LMS

marita.oye@helse-mr.no 99157940

Kontorstad: Volda sjukehus

 

Ressurs for opplæring av pasientar og pårørande Midt-Norge (ROPP)

En kvinne med blondt hår

Rita Overvåg

Rådgivar ROPP, HelsaMi

Rita.Overvag@helse-mr.no 71 12 24 70

Kontorstad: Kristiansund sjukehus

En kvinne som smiler til kameraet

Camilla Kleppe Eidså

Rådgivar ROPP og LMS

Camilla.Kleppe.Eidsa@helse-mr.no 70 16 87 32 / 90 53 13 24 

Kontorstad: Volda sjukehus

Foretakskoordinator barn som pårørande/ leiar for koordinerande eining i HMR

En person som står på en togperrong

Eirin Liadal

Foretakskoordinator barn som pårørande og leiar for koordinerande eining

eirin.m.furseth.liadal@helse-mr.no 48 28 16 03

Kontorstad: Volda sjukehus

Kurs for helsepersonell og brukarrepresentantar

 • Brukarhistoriekurs
  Kurstilbod for deg som ynskjer å vere brukarrepresentant på kurs eller gruppetilbod.
  Brukarhistoriekurs
  5.
  september
  2024
  Fleire datoar
 • Introduksjonskurs i helsepedagogikk
  Introduksjonskurs for deg som driv med pasient- og pårørendeopplæring og/eller lærings- og meistringsaktivitet i gruppe. Kurset går over tre dagar.
  Introduksjonskurs i helsepedagogikk
  2.
  oktober
  2024
  3 dagar
 • Praktisk kurs i formidling
  Praktisk kurs i formidling er eit dagskurs for helsepersonell som underviser pasientar/brukarar og pårørande eller underviser og informerer kollegaer.
  Praktisk kurs i formidling
  27.
  november
  2024

Kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande

Vi publiserer fortløpande våre kurstilbod på nettet. Nettsida erstattar aktivitetsbrosjyra som Lærings- og meistringssenteret har sendt ut tidlegare.
Oversikt over kurs og opplæringstilbod
Illustrasjonsbilde, mor med barnet sitt på ryggen

Samarbeid

  Nyheiter

   Føringar og styrande dokument for LMS

   Oversikt over lokale, regionale og sentrale føringar og planar for lærings- og meistringsverksemda i Møre og Romsdal.
   Les dokument og føringar her
   Illustrasjonsbilete dokument

   Kurs og konferansar for fagpersonell

   Målet for all kompetanseutvikling er stadig betre helsetenester både i spesialisthelsetenesta og i kommunane der folk bur og lever.
   Sjå våre kurs og konferansar for fagpersonell
   Illustrasjonsbilde, gruppe går oppover på snø