Di historie tel - brukarhistoriekurs

Viktig erfaringsutveksling mellom brukarar og lærdom til å utvikle si eiga historie.

Publisert 13.06.2024
En steinete strand med grønne planter
Bilde av steinstrand med blå himmel og skyer. Foto av Marita Øye

Igjen arrangerer Lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal kurs for personar med ei sjukdomshistorie som ønsker å dele sine erfaringar med andre.

"Har lært masse, fått inspirasjon, ny innsikt og truffet så kjekke mennesker. Veldig takknemlig for at slike kurs finnes - uvurderlig!" Tilbakemelding frå deltakar.

Kurset er spesielt retta mot dei som har hatt ein diagnose ei stund og ønsker å formidle korleis dei meistrar kvardagen med denne diagnosen. Erfaringsutveksling mellom deltakarane gir verdifull innsikt, og etter kurset kan ein til og med bli leigd inn som brukarrepresentant på kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande.  

Dersom du sit med erfaringar frå eigen sjukdom og ønsker å dele dei med andre, er dette ein flott moglegheit!

Ta gjerne kontakt med Lærings- og meistringssenteret for meir informasjon eller meld deg på eitt av kursa

Ålesund 11. og 17. september. 

Molde 5. og 12. september