Forskning på læring og mestring

18. april samla rundt 150 personar seg gjennom Skype og vidokonfernseutstyr for å få nytt fra forskingsfronten på læring og meistring.

Jan Ole Bolsø
Publisert 03.05.2018
En skjerm med blå bakgrunn
Velykka videokonfernse om forsking på læring og meistring

​Når så mange folk møtast digitalt vert det viktig å slå av mikrofonane til alle som ikkje skal halde føredrag. Etter litt styr gikk det greit og vi fikk to gode og interessante føredrag. Dette er den tredje videokonfernasen om forsking på læring og meistring. 2 har vore regionale i Midt-Norge og ein har vore nasjonal. Også denne gongen var det deltakarar frå heile landet.

Kroniske smerter

Først ute var stipendiat Torunn Hatlen Nøst som fortalte om PhD avhandligna si. Ho fortalte om dei forventninger smertepasientar har til og kort- og langtidseffekt av mestringskurs for personer med kronisk smerte ved frisklivssentral. Ho har funne ta håp er ein viktig drivkraft for å opprettholde mestringsstrategier. Likeså er det viktig å ha sosial støtte for å meistre eit liv med kronisk smerte.

Ho hadde ei gruppe som fikk eit lærings og meistringskurs og ei kontrollgruppe. Ho fann ingen skilnad
mellom gruppene etter 3 måneder, men fann skilnad i pasientaktivering ett 12 månader. Dei som hadde gått pasientopplærignskurset kom best ut.

Ho konkluderer med at tiltak for opprettholdelse av mestringsstrategier er nyttig og kan være eit viktig bidrag i behandling av kroniske smerter. Og frisklivssentralar er ein egna arena for å tilby smertemestringskurs.

Gruppebasert opplæring

Etter Torunn kom professor Aslak Steinbekk og presenterte ein artikkel som tek for seg erfaringar med gjennomføring av gruppebasert opplæring. Korleis opplever pasientar og helsepersonell opplæringa. Det å være saman med personar som er lik seg sjølv gav moglegheit til mellom anna å samalikne seg og gav ein oppleving av ikkje å være åleine. Det var få negative erfaringar.

Sjå meir i føredraga:

Torunn Hatlen Nøst sin presentasjon

Aslak Steinsbekk sin presentasjon