Nye kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande i haust

Visste du at Helse Møre og Romsdal fortløpande publiserer kurstilbod på nettet?

Publisert 25.08.2021
Sist oppdatert 24.09.2021
Mestring ill.

​På Pasient og pårørandeopplæringssida til Helse Møre og Romsdal finn du ein søkbar katalog med ulike kurs og gruppetilbod som erstattar aktivitetsbrosjyren som Lærings- og meistringssenteret sende ut tidlegare. 

For å sikre at mange får eit godt tilbod fins det no også fleire digitale kurs i tillegg til fysiske kurs rundt om i fylket.

Kanskje finn du eit tilbod til deg eller ein du kjenner?