Samarbeid

  • Velkomen til stråleterapien

    Vi har laga ein video som gir deg ein introduksjon til det som skjer når du er pasient hos oss.

  • Tilbakeblikk

  • Videoar om helsefagleg simulering

    Å øve i trygge rammer bidreg til auka kvalitet og utvikling av klinisk praksis. I samarbeid med NTNU har vi laga en serie med korte filmar som viser eit simuleringsscenario frå A til Å, med planlegging, gjennomføring og evaluering.

Sist oppdatert 11.02.2016