En gruppe mennesker som sitter rundt et bord med bærbare datamaskiner

Lærings- og meistringssenteret

Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Møre og Romsdal jobbar for at pasientar, brukarar og pårørande skal få informasjon, kunnskap og hjelp til å handtere og meistre langvarig sjukdom og endringar i helsa si. Læringstilbod vert planlagt og gjennomført i samarbeid med brukarar og helsepersonell. Vi samarbeider også med kommunar innan læring og meistring og overfører helsepedagogisk kompetanse til helsepersonell. Du finn oss ved alle sjukehusa i fylket med kontaktinfo under meir om Lærings- og meistringssenteret.

Vi er seks tilsette ved Lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal, fordelt på Molde, Kristiansund, Ålesund og Volda sjukehus.Ei full stilling for regional funksjon i Helse-Midt fordelt på to personar. I tillegg er også Koordinerande eining/barn som pårørande ein del av teamet (sjå nedst):

En person som smiler for kameraet

Astrid Ljøkjell Solem

Teamkoordinator og rådgivar LMS

Astrid.Ljokjell.Solem@helse-mr.no 93 09 18 16

Kontorstad: Molde sjukehus

En kvinne som tar en selfie

Camilla Slutås Lund

Rådgivar LMS

Camilla.Slutas.Lund@helse-mr.no 41 68 45 64

Kontorstad: Molde sjukehus

En kvinne med langt blondt hår

Monica Renate Hoem

Rådgivar LMS

Monica.Renate.Hoem@helse-mr.no 71 12 09 99

Kontorstad: Kristiansund sjukehus

En kvinne med blondt hår

Jenni Mari Hildre Dimmen

Rådgivar LMS

jenni-mari.dimmen@helse-mr.no 90551930

Kontorstad: Ålesund sjukehus

En kvinne som smiler til kameraet

Camilla Kleppe Eidså

Rådgivar ROPP og LMS

Camilla.Kleppe.Eidsa@helse-mr.no 70 16 87 32

Kontorstad: Volda sjukehus
Mobil:  90 53 13 24 

Ressurs for opplæring av pasientar og pårørande Midt-Norge (ROPP)

En kvinne med blondt hår

Rita Overvåg

Rådgivar ROPP, HelsaMi

Rita.Overvag@helse-mr.no 71 12 24 70

Kontorstad: Kristiansund sjukehus

En kvinne som smiler til kameraet

Camilla Kleppe Eidså

Rådgivar ROPP og LMS

Camilla.Kleppe.Eidsa@helse-mr.no 70 16 87 32

Kontorstad: Volda sjukehus
Mobil:  90 53 13 24 

Foretakskoordinator barn som pårørande/ leiar for koordinerande eining i HMR

En person som står på en togperrong

Eirin Liadal

Foretakskoordinator barn som pårørande og leiar for koordinerande eining

eirin.m.furseth.liadal@helse-mr.no 48 28 16 03

Kontorstad: Volda sjukehus

Kurs for helsepersonell og brukarrepresentantar

 • "Framover" - Mestringskurs
  Mestringstilbud til pasientar og pårørande med kronisk fysisk sjukdom eller skade, uavhengig av diagnose
  "Framover" - Mestringskurs
  Dato kjem
 • Brukarhistoriekurs
  Kurstilbod for deg som ynskjer å vere brukarrepresentant på kurs eller gruppetilbod.
  Brukarhistoriekurs
  Dato kjem
 • Introduksjonskurs i helsepedagogikk
  Introduksjonskurs for deg som driv med pasient- og pårørendeopplæring og/eller lærings- og meistringsaktivitet i gruppe. Kurset går over tre dagar.
  Introduksjonskurs i helsepedagogikk
  Dato kjem

Kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande

Vi publiserer fortløpande våre kurstilbod på nettet. Nettsida erstattar aktivitetsbrosjyra som Lærings- og meistringssenteret har sendt ut tidlegare.
Oversikt over kurs og opplæringstilbod
Illustrasjonsbilde, mor med barnet sitt på ryggen

Samarbeid

 • Undervisningsrom Kløvertun Volda
  Leige av lokale

  Samarbeidspartar kan låne møterom og kursrom ved lærings- og meistringssenteret eller ved sjukehusa.

 • Illustrasjonsbilete mestring
  Om å vere brukarrepresentant

  I pasient- og pårørandeopplæringa vert brukarar inviterte inn i ei arbeidsgruppe for å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæringa.

 • Samarbeid - hender
  Samhandling på tvers om læring og meistring

  For å sikre utvikling og gode lærings- og mestringstilbod til den enkelte, arbeider Lærings- og meistringssenteret utstrakt med tverrfagleg samarbeid og samhandling på tvers.  Dette i tillegg til at LMS arbeider i tett samarbeid med fagper...

Nyheiter

 • Mor med barn i en sofa
  17. januar 2024
  Pasient- og pårørandeopplæring for våren 2024

  Visste du at Helse Møre og Romsdal tilbyr kurs- og gruppetilbod for brukarar, pasientar og pårørande?

 • En stabel med steiner på en strand
  20. desember 2023
  Meld deg på vårens diaglogkafé

  Lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal inviterer igjen alle som er involverte i brukarorganisasjonar, pasientorganisasjonar eller andre interesserte til dialogkafé og samarbeid rundt pasient/brukar- og pårørandeopplæring onsdag 10.april 2024.

 • En gruppe mennesker som sitter ved et bord foran en projektorskjerm
  29. november 2023
  Meld deg på digitalt helsepedagogisk kurs

  Arbeider du med å legge til rette for læring, meistring og auka helsekompetanse? Ønsker du å lære om helsepedagogikk, digitale metoder og verktøy? Meld deg på eit av dei digitale kursa i helsepedagogikk for året 2024.

Føringar og styrande dokument for LMS

Oversikt over lokale, regionale og sentrale føringar og planar for lærings- og meistringsverksemda i Møre og Romsdal.
Les dokument og føringar her
Illustrasjonsbilete dokument

Kurs og konferansar for fagpersonell

Målet for all kompetanseutvikling er stadig betre helsetenester både i spesialisthelsetenesta og i kommunane der folk bur og lever.
Sjå våre kurs og konferansar for fagpersonell
Illustrasjonsbilde, gruppe går oppover på snø