Undersøking

Arbeids-Ekg ved Ålesund sjukehus

Arbeids-Ekg gjev informasjon om hjartefunksjonen under belastning.

Introduksjon

Testen nyttast til å finne ut om ein ved fysisk belastning kan provosere fram feilfunksjon ved hjarterytmen og for å måle fysisk kapasitet.

Arbeids-Ekg vert brukt for å diagnotisere hjartesjukdom, for å få opplysningar om kor alvorleg sjukdommen er og for å vurdere effekt av behandlinga.

Før

 • Ta gjerne med lette treningsklede og joggesko.
 • Unngå mat og tobakk dei siste 3 timane før testen.
 • Du kan ete ein lett frukost.
 • Dersom det ikkje er gjeve anna beskjed skal du ta medisinane dine som vanleg undersøkingsdagen.

Under

Testen vert utført ved at du syklar på ergometersykkel eller går på tredemølle. Gje beskjed til medisinsk poliklinikk dersom du har plagar som medfører at testen ikkje kan utførast ved ein av desse metodane, slik at planlegginga av undersøkinga kan tilretteleggast.

Ein skal halde mest mogleg jamt tempo under sykling/gange. I starten vil belastinga vere lett. Testmaskina aukar automatisk belastinga med jamne mellomrom.  

Målet er å teste inntil maksimal belastingskapasitet eller så nær maksimalt som mogleg. Testen avsluttast ved oppnådd maks belastingskapasitet eller dersom legen finn andre teikn der det er rett å stoppe testen, som for eksempel ved smerter i brystet.

Testen vert avslutta dersom du får smerter i brystet, eller dersom legen finn andre teikn der det vil vere rett å stoppe testen. For at testen skal bli best mogleg, er det viktig at du ikkje stoppar for tidleg.

Etter avslutta belasting, held registreringa fram i nokre minutt medan du får kvile på ein benk. 

Etter

Vi ser helst at du ventar ca. 30 minutt etter testen før du reiser heim frå sjukehuset.

Testresultatet vil vere klart med det samme. For enktelte kan det vere naudsynt med ytterlegare vurderingar.

Fastlegen din får skriftleg resultat av testen og råd om vidare oppfølging.

Fastlegen din tar seg av den vidare oppfølginga.

Kontakt

Ålesund sjukehus Hjartemedisinsk poliklinikk Ålesund

Kontakt Hjartemedisinsk poliklinikk Ålesund

Oppmøtestad

Poliklinikken finn du på nordsida av sjukehuset i 1. etasje, meld deg i luka til poliklinikk for hjarte og endo, i nærleiken av sjukehusapoteket.

Adresse

Åpningstider
 • Måndag 08:00 - 16:00
 • Tysdag 08:00 - 16:00
 • Onsdag 08:00 - 16:00
 • Torsdag 08:00 - 16:00
 • Fredag 08:00 - 16:00
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT
Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5

Transport

Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet, sjå kart under. 

 • Merk at du alltid må registrere bilnummeret på parkeringsautomat eller i EasyPark-appen ved ankomst
 • Vi anbefaler betaling med kort framfor mynt. Då kan du velje P-tid med god margin slik at du unngår stress for å nå parkeringstida. Kjem du tilbake før utløpt tid kan du avslutte ved å sette inn kortet igjen. Du betaler då kun for brukt parkeringstid
 • Det er også mogleg å betale med mynt, men då må du tilbake til automaten viss du må forlenge parkeringstida. Du får heller ikkje refundert beløp om du forlater plassen tidlegare
 • Appen EasyPark er også eit godt betalingalternativ ​

Ny tilkomst frå 20. november

20. november stenger Inngang nord (poliklinikkinngangen) ved Ålesund sjukehus i samband med ombygging. Under får du oversikt over dei nye parkeringsområda og korleis du lettast kjem til hovudinngangen.  

Kart
Markerte parkeringsområde aust for sjukehuset. Sone for "kyss og kyr" ved barne- og ungdomsavdelinga. Her finn du også parkering for blodgivarar.

Merk at taxi kan køyre inntil hovudingangen.

​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Praktisk informasjon

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


​Vi ber om avgrensa bruk av parfyme, då det er mange av pasientane våre som reagerer på dette.

​Dette gjeld også ved poliklinisk time på sjukehuset. ​

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Kantina​

Vi har god heimelaga mat, varme og kalde rettar, til gode prisar.​

Du finn oss​ i 1. etasje. Velkomen!

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
 • Helg og høgtid: stengt

Kios​k

I tillegg har vi kiosk i hovedvestibylen ved sjukehuset. 

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 07.00 - 20.00
 • Laurdag og søndag: 12.00 - 18.00
 • Raude dagar: 10.00 - 18.00

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.