Videoar om barseltida

Informasjon om dei første dagane etter fødselen og den første tida heime.


 


 


Videoane er laga av Akershus universitetssykehus (Ahus) og Oslo universitetssykehus (OUS) i samarbeid med Norske kvinners sanitetsforening. Dei er ein del av ein serie på sju korte filmar som inneheld informasjon om fasene før, under og etter fødsel. Filmane er omsett til fleire språk.

Sjå filmane på helsenorge.no​

Sist oppdatert 02.06.2023