Behandling

Kirurgi - digital eigenregistrering

Digital eigenregistrering nyttas før eller etter konsultasjon/operasjon. I samband med konsultasjon din treng vi svar på nokre spørsmål før du kjem til time på poliklinikken. Etter eit dagkirurgisk inngrep i narkose treng vi svar på nokre spørsmål dagen etter du kjem heim. Desse svara skal du registrere digitalt.

Før

Du får eit varsel i samband med timen.

Under

  1. Du logger deg inn frå smarttelefon, nettbrett eller PC. 
  2. Etter innlogging finn du spørsmåla som skal svarast på. 
  3. Når du er ferdig, trykker du «levér». 

 

For meir informasjon om CheckWare elektroniske spørreskjema og sikkerheit:
Elektroniske spørreskjema - Helse Møre og Romsdal (helse-mr.no)

Etter

Når du har fylt ut skjemaet har vi fått opplysingane vi treng til din førebuande time på poliklinikken, eller etter ditt dagkirugiske inngrep.