Behandling

Kirurgi - digital eigenregistrering

Digital eigenregistrering nyttas før eller etter konsultasjon/operasjon. I samband med konsultasjon din treng vi svar på nokre spørsmål før du kjem til time på poliklinikken. Etter eit dagkirurgisk inngrep i narkose treng vi svar på nokre spørsmål dagen etter du kjem heim. Desse svara skal du registrere digitalt.

Før

Du får ein SMS med lenke til denne sida. 

Under

  1. Du logger deg inn frå smarttelefon, nettbrett eller PC. 
  2. Etter innlogging kjem du direkte til spørsmåla som skal svarast på. 
  3. Svara blir fortløpande lagra. 
  4. Dersom du må avbryte, kan du fortsette besvarelsen seinare. 
  5. Når du er ferdig, trykker du «levér». 

For meir informasjon om elektronisk spørreskjema og sikkerheit:
Elektroniske spørreskjema - Helse Møre og Romsdal (helse-mr.no)

Etter

Når du har fylt ut skjemaet har vi fått opplysingane vi treng til din førebuande time på poliklinikken, eller etter ditt dagkirugiske inngrep.