Kurs og opplæring for pasient og pårørende

Sjekk stavinga og prøv eventuelt eit anna ord.

Pasient- og pårørandeopplæring

Helse Møre og Romsdal tilbyr opplæring og kurs for pasientar og pårørande innanfor ulike diagnosegrupper både individuelt og i grupper.

Finn eit opplæringstilbod
Mor og barn