Pasientkurs

ADHD foreldre/foresatte - Molde - Digitalt

For foreldre til barn med ADHD. Skule er invitert med en dag.

Passert
17.
november
2023
2 dagar
 1. 17. nov. 2023
 2. 22. nov. 2023

Tid og stad

Når

 1. 17. nov. 2023
 2. 22. nov. 2023

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

i samarbeid med ADHD Norge og Lærings- og meistringssenteret

Kvar

Digitalt kurs

Ynskjer du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising. Elektronisk tilvising sendast til Psykisk helsevern for barn og unge, Poliklinikk Molde (BUP). 

Er familien til behandling i spesialisthelsetenesta ved Klinikk for psykisk helse og rus treng de ikkje ny tilvisning.

Kvifor delta 

Med kurset ønsker vi at foreldre/føresette og skole- og barnehagetilsette skal få auka kunnskap om kva ADHD er og korleis ein kan møte barn og ungdom med ADHD både i heimen og i skole- og barnehagekvardagen. Vi ønsker å skape auka forståing og meistring i rolla som forelder/føresett og fagperson. 

Vi oppfordrar begge foreldra til å delta på opplæringa.

Innhald

 • Kva er ADHD?
 • Brukarhistorie "livet med ADHD"
 • Utfordringar i kvardagen og fritidsaktivitetar
 • Medikamentell behandling
 • Tilrettelegging i barnehage og skule
 • "Kan du ikke bare høre etter"
 • Meistring
 • Erfaringsutveksling
 • Kosthald

 

Praktiske opplysningar

Du vil i forkant av kurset motta innkalling og program med lenke til det digitale kursrommet på e-post.

Rettar, eigenandel og opplæringspengar

Ingen eigenandel.

Det kan søkjast om opplæringspengar for deg som er yrkesaktiv og som har omsorg for et longvarig sjukt eller funksjonshemma barn. Opplæringspengar bereknast på same måte som sjukepengar, og skal erstatte tap av arbeidsinntekt ved fråvær frå arbeid for å vere med under opplæringa.

Lenke til informasjon om opplæringspengar og andre rettar finn du her

Nyttige nettsider

Støtteordningar for familiar (e-læringskurs frå St.Olavs)
ADHD Norge

Handbok "informasjon og tips til lærarar i grunnskolen" 

Filmer "sosiale ferdigheter"

Kontakt

Relevante behandlingar