Pasientkurs

Artrose - Kristiansund

Personar med artrose som ikkje er nyopererte

Tid og stad

Når

Kontinuerlig kurstilbud

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Kristiansund Revmatikerforening Sjukehusapoteket i Kristiansund Lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal

Kvar

Kristiansund sjukehus
Auditoriet

Tilvising sendes elektronisk til Kirurgisk poliklinikk, Kristiansund sjukehus

Ynskjer du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising og du blir satt opp (på venteliste) til neste kurs.

Kvifor delta på kurs

Med kurset ynskjer vi at du og dine pårørande skal få økt kunnskap om kva artrose er, førebygge forverring og skape økt trygghet, forståelse og mestring i det å leve med artrose. Vi oppmodar pårørande til å delta på opplæringa.

Innhald

  • Hva er artrose

  • Bevegelse og artrose

  • Å leve med artrose ved brukerrepresentant

  • Hjelpemidler

  • Arbeidsrettigheter

  • legemidler

  • Kosthold

Praktiske opplysninger

Neste kurs er planlagt i 2024.
Det er bindende påmelding. Ved ikke møtt uten å ha gitt beskjed vil den enkelte bli belastet med ikke møtt gebyr.
 

Bevertning: Det serveres kaffe/te, frukt og lunsj. kr 240,- per person totalt for begge dager. Faktura sendes i etterkant av kurset. Gi beskjed dersom du ikke ønsker bevertning.

 
Vennligst gi beskjed i god tid hvis det er spesielle behov vi skal hensyn til f. eks kost, hørsel etc.
 
Tenk gjerne gjennom spørsmål på forhånd.
 

Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Faktura på eigenandel sendes i etterkant, ingen eigenandel for dei som har frikort

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

 

Nyttige nettsider

Norsk revmatikerforening

Kontakt