Pasientkurs

Atopisk eksem - foreldre - Kristiansund

Kurs for foreldre til små barn og aktuelle fagpersonar.

Tid og stad

Når

Kurs settes opp når nok påmeldte

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

i samarbeid med Astma og allergiforbundet og Lærings- og mestringssenteret

Foreldre henvises til kurset i barnets navn. Dette kan fastlege eller lege på barnepoliklinikken gjøre.
Henvisning sendes elektronisk til:
Pediatrisk poliklinikk, Kristiansund sjukehus

Kvifor delta på kurs

Med kurset ynskjer vi at foreldre/foresatte og skole- og barnehageansatte skal få økt kunnskap om kva atopisk eksem er og korleis ein kan møte barn og unge med atopisk eksem både i heimen og i skole- og barnehagekvardagen. Vi ynskjer å skape økt forståing og meistring i rolla som forelder/føresett og fagperson. 

Vi oppmodar begge foreldre til å delta på opplæringa.

Innhald

  • Eksem hos barn
  • Tips og råd
  • Trygderettigheter
  • Å ha et barn med eksem
  • Kosthold og allergi
  • Om NAAF
  • Behandlingsprodukter
  • Gruppeinndeling med praktisk rettet eksembehandling og erfaringsutveksling

Praktiske opplysningar

Bevertning: Kr. 120,- per person. Faktura sendes i etterkant. Gi beskjed dersom du ikke ønsker bevertning.
 
Vennligst gi beskjed i god tid hvis det er spesielle behov vi skal ta hensyn til, for eksempel kost.

Rettar, eigenandel og opplæringspengar

Ingen eigenandel, ingen kursavgift for fagfolk.

Det kan søkjast om opplæringspengar for deg som er yrkesaktiv og som har omsorg for et longvarig sjukt eller funksjonshemma barn. Opplæringspengar bereknast på same måte som sjukepengar, og skal erstatte tap av arbeidsinntekt ved fråvær frå arbeid for å vere med under opplæringa.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

Nyttige nettsider

Norges astma- og allergiforbund

Kontakt

Relevante behandlingar