Pasientkurs

Autisme/Asperger syndrom - for ungdom - Molde

For ungdomar mellom 13 år opp til 18 år som ønsker kunnskap og forståing rundt eiga diagnose

Passert
16.
oktober
2023
3 dagar
  1. 16. okt. 2023
  2. 25. okt. 2023
  3. 30. okt. 2023

Tid og stad

Når

  1. 16. okt. 2023
  2. 25. okt. 2023
  3. 30. okt. 2023

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Ønsker du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.
Er familien i behandling i spesialisthelsetenesta ved klinikk for Klinikk for psykisk helse og rus, treng de ikkje ny tilvisning.

KVIFOR DELTA PÅ KURS

Med kurset ønsker vi at du skal få auka kunnskap om kva autismespektervanskar og asperger syndrom er. Vi ønsker å skape auka forståing og meistring i det å leve med autisme/asperger syndrom.

INNHALD


PRAKTISKE OPPLYSNINGAR

Den første samlinga er eit digitalt webinar. Deretter har kurset to fysiske samlingar i grupper ved BUP Molde. Gruppene vert delt inn etter alder (ca. ungdomsskule og vidaregåande skule). 


RETTAR OG EIGENANDEL

Pasientar har rett til fri frå skule for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Ingen eigenandel

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

NYTTIGE NETTSIDER

Støtteordninger for familier i barne- og ungdomspsykiatrien - St. Olavs hospital (stolav.no)

Autismeforeningen i Norge, Møre og Romsdal fylkeslag

Kontakt

Relevante behandlingar