Pasientkurs

Dagbehandling - rus - Ålesund

For deg med rusmiddelavhengighet, som er i et poliklinisk forløp med ønske om avhold frå rus, eller for deg som nylig har vore i døgnbehandling.

Tid og stad

Når

Tilbodet går kontinuerlig måndag og torsdag kl. 0930 - 1200.

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Henvisning sendast til Poliklinikk TSB Ålesund, Ålesund behandlingssenter. Merk gjerne med ønske om gruppebehandling. 

En person som hopper i luften

Meistre eige liv utan avhengigheit til rusmiddel

 

En gruppe hender som strekker seg ut til hverandre

Kvifor delta på tilbodet

Denne behandlingen er for deg med rusmiddelavhengighet, som er i et poliklinisk forløp med ønske om avhold fra rus, eller for deg som nylig har vært i døgnbehandling.

Gruppeterapi er bygget på respekt for hverandre, og en trygg atmosfære som gir mulighet til åpen dialog og selvutforskning. I tillegg er gruppeterapi en måte å bryte isolasjon på, bli kjent med andre som sliter med rusmiddelavhengighet, motta støtte og lærdom fra andre, og selv bidra til andres personlige utvikling.

Gruppeterapi er forskjellig fra individualterapi fordi mye av det som skjer i behandlingen foregår mellom gruppemedlemmene her og nå.


Ikke for pårørende i denne gruppen, men ÅBS har en pårørendegruppe over åtte gruppesesjoner som går et par ganger i året.

Innhald

Innhold i gruppen vil være både temaorientert med undervisning og prosessorientert. Sentralt vil være å øve opp ferdigheter til å sette ord på tanker og følelser, samt å prøve å forstå reaksjoner og symptomer i relasjon til de andre i gruppa. Samtalegruppen vil ha et helsefremmende fokus der målet vil være økt livskvalitet og mestring.

Praktiske opplysingar

Gruppetilbodet/gruppeterapien går over fleire gongar. Gruppa er leia av terapeutar.

Det er ønskeleg at du prioriterer oppmøte i gruppa når du er deltakar, då dette gir eit meir stabilt og trygt miljø. Gi beskjed om nødvendig fråvær frå gruppa i god tid, akutt sjukdom eller likn. meldast til kontaktperson for tilbodet. Rusmisbruk er ikke forenlig med å gå i denne type gruppeterapi.

Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset. 

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

Nyttige nettsider

Kontakt

Relevante behandlingar