Pasientkurs

Ettervernsgruppe - Molde

For personar med stabil rusmestring, som har treng noko oppfølging for å vedlikehalde si rusmeistring.

Tid og stad

Når

Tilbodet går kontinuerlig kvar onsdag.

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Kvar

Strandgata 1, Molde
TSB Poliklinikk

Pasientar henvisast på ordinær måte til Rusbehandling TSB Poliklinikk Molde, med bestilling av deltaking i Ettervernsgruppa etter endt behandling i enten døgn/dag/poliklinikk. 

KVIFOR DELTA PÅ KURS

For deg som har vore pasient og gjennomført anna behandling (døgn/dag/poliklinikk) og som treng noko oppfølging for å vedlikehalde di rusmeistring.

INNHALD


PRAKTISK INFO

Tilbodet går kontinuerlig, med oppmøte kvar onsdag mellom kl. 1700 - 1900.

RETTAR OG EIGENANDEL

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


NYTTIGE NETTSIDER

Kontakt

Relevante behandlingar