Pasientkurs

"Framover" - Mestringskurs

Mestringstilbud til pasientar og pårørande med kronisk fysisk sjukdom eller skade, uavhengig av diagnose

8.
november
2023
2 dagar
 1. 08. nov. 2023, 17:00 - 19:30
 2. 15. nov. 2023, 17:00 - 19:30

Tid og stad

Når

 1. 08. nov. 2023, 17:00 - 19:30
 2. 15. nov. 2023, 17:00 - 19:30

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Hovedarrangør er Ålesund kommune i samarbeid med LMS.

Kvar

Ålesund sjukehus
Lavblokka Ålesund rådhus, Biblioteksalen 3 etg.

Målgruppe

For vaksne pasientar og pårørande med helseutfordringar ved kronisk fysisk sjukdom eller skade. Dette er eit diagnoseuavhenging kurstilbod. 

Påmelding

Påmelding til dei oppgitte kontaktpersonane.

Tema

 • Identifisering av utfordringar knytt til sjukdom, samt det å vere pårørande
 • Korleis kvardagen kan bli påverka
 • Kroppslige endringar, synlege og usynlege plager, psykisk helse
 • Tap og sorg
 • Kommunikasjon, rollar og samliv
 • Kvardagsmeistring med kognitive meistringsverkty
 • Brukar- og pårørandehistorie
 • Refleksjon og erfaringsdeling

Utgiftar og rettigheitar

Kurset er gratis.

Eventuelle reise- eller opphaldsutgifter må ein dekke sjølv.

Kontakt