Pasientkurs

"Framover" - Mestringskurs

Mestringstilbud til pasientar og pårørande med kronisk fysisk sjukdom eller skade, uavhengig av diagnose

Tid og stad

Når

Årleg kurstilbod

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Hovedarrangør er Ålesund kommune i samarbeid med LMS.

Kvar

Ålesund sjukehus
Ta kontakt med kontaktpersonar for oppmøtestad. Fortrinnsvis i området rundt Ålesund.

Påmelding til oppgitte kontaktpersonar.

Målgruppe

Årleg kurstilbod for vaksne pasientar og pårørande med helseutfordringar ved kronisk fysisk sjukdom eller skade. Dette er eit diagnoseuavhenging kurstilbod. 

Påmelding

Påmelding til dei oppgitte kontaktpersonane. Du kan også kontakte rådgivarar ved Lærings- og meistringssenteret ved spørsmål.

Tema

  • Identifisering av utfordringar knytt til sjukdom, samt det å vere pårørande
  • Korleis kvardagen kan bli påverka
  • Kroppslige endringar, synlege og usynlege plager, psykisk helse
  • Tap og sorg
  • Kommunikasjon, rollar og samliv
  • Kvardagsmeistring med kognitive meistringsverkty
  • Brukar- og pårørandehistorie
  • Refleksjon og erfaringsdeling

Utgiftar og rettigheitar

Kurset er gratis.

Eventuelle reise- eller opphaldsutgifter må ein dekke sjølv.

Kontakt