Pasientkurs

Høreapparat - Ålesund

Kurs for personar med høreapparat.

Tid og stad

Når

Ta kontakt for informasjon.

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Kvifor delta på kurs

Med kurset ønsker vi at du skal få auka kunnskap om bruk og praktisk vedlikehald av ditt høreapparat. Vi ønsker å skape auka tryggleik, forståing og meistring i det å leve med høreapparat.

Innhald:

  • Teoridel
  • Brukarvideo 
  • Diskusjon etter video, vi åpnar opp for spørsmål og deling av erfaringar
  • Praktisk informasjon
  • «Hands on»

Praktiske opplysningar

Ta kontakt med hørselssentralen for påmelding. Vi sett opp pasientar som er på time ved hørselssentralen, men du kan også ta kontakt sjølv. Du må ha høreapparat.

To kurs per dag der deltakarane delast inn etter alder:

  • under 65 år: kl 10-11.30
  • over 65 år: kl 13.30-15.00

Varighet: ca 1,5 time.

Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

Nyttige nettsider

Høreapparat - NAV

Hørselhemmedes Landsforbund HLF

Kontakt

Relevante behandlingar