Pasientkurs

KOLS - Kristiansund

For personar med Kronisk obstruktiv lungesjukdom (KOLS). Pårørande er velkomne til å delta.

Passert
25.
oktober
2023
2 dagar
 1. 25. okt. 2023
 2. 30. okt. 2023

Tid og stad

Når

 1. 25. okt. 2023
 2. 30. okt. 2023

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

i samarbeid med LHL og Lærings- og meistringssenteret

Kvar

Kristiansund sjukehus
Auditoriet

Tilvising skal sendast elektronisk til medisinsk poliklinikk, Kristiansund sjukehus
Ønsker du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.

Kvifor delta på kurs

Med kurset ønsker vi at du og dine pårørande skal få auka kunnskap om KOLS, korleis førebygge forverring og skape auka tryggleik, forståing og meistring i det å leve med KOLS.

Vi ønsker også at du skal få møte andre med same sjukdom og utveksle erfaringar. Vi oppfordrar pårørande til å delta på opplæringa.

Innhald

 • Sykdomsforståing
 • Å leve med KOLS
 • Mobilisering av slim
 • Inhalasjonsteknikkar
 • Psykiske perspektiv
 • Medisinar
 • Rettar
 • Ernæring

Praktiske opplysningar

Bevertning kr 280,- per person (totalt for begge dagar)

Gi beskjed dersom du ikkje kan møte til kurset. Dersom du ikkje gir beskjed vil du bli belasta med ikke møtt gebyr.

Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.
Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.


Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

Nyttige nettsider

LHL

Kols - helsenorge

Norges astma og allergiforbund (NAAF)

Kontakt

Relevante behandlingar