Pasientkurs

MS (Multippel sklerose) - Ålesund

For deg som har Multippel sklerose (MS). Delar av kurset er også for pårørande

Tid og stad

Når

Årleg kurstilbod

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Dei fleste blir tilvist av nevrolog på nevrologisk avdeling.

Dersom du er ny-diagnostisert og ikkje i har fått tilbod kan fastlege sende tilvising elektronisk til Nevrologisk poliklinikk og MS- Sjukepleiar Ålesund sjukehus.


Kvifor delta på kurs

Med kurset ønsker vi at du skal få auka kunnskap om MS, korleis førebygge forverring og skape auka tryggleik, forståing og meistring i det å leve med MS.

Vi ønsker også at du skal få møte andre med same sjukdom og utveksle erfaringar. 

Innhald

  • Informasjon om sjukdomen MS og behandling som finnast.

  • Fysisk aktivitet og MS.

  • Fatique, energiøkonomisering.

  • Arbeid – sjukemelding – attføring.

  • Brukarerfaring.

Forelesarane er: Nevrolog, MS sjukepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, brukarrepresentant, sosionom og urosjukepleier. Med atterhald om endringar i innhaldet.

Praktiske opplysningar

Tilbodet går over to vekedagar og er gruppebasert med inntil ca. ti personar.

Bevertning: 100kr for begge dagar. Du får lunsj, kaffe, frukt og kursmateriell.

Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset. 

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

 

Nyttige nettsider

MS-forbundet

MS - Hva nå? (E-læringskurs)

Kontakt