Pasientkurs

Osteoporose - Kristiansund

Kurs for deg med beinskjørhet (osteoporose) og dine pårørende

Passert
1.
september
2023
  1. 01. sep. 2023

Tid og stad

Når

  1. 01. sep. 2023

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

I samarbeid med Sykehusapoteket, Seksjon for klinisk støtte, Radiologisk avdeling og Lærings- og mestringssenteret

For å kunne delta må du ha henvisning fra lege eller intern henvisning. Henvisning sendes elektronisk til:

Kirurgisk inntakskontor og merkes osteoporosekurs ved Kristiansund sjukehus. 

Pårørende trenger ikke egen henvisning.

Kvifor delta på kurs

Med kurset ynskjer vi at du og dine pårørande skal få økt kunnskap om kva osteoporose er, førebygge forverring og skape økt trygghet, forståelse og mestring i det å leve med osteoporose .

Vi oppmodar pårørande til å delta på opplæringa.

Innhald

  • Sykdom og behandling
  • Erfaringer i å leve med osteoporose
  • Kosthold
  • Fysisk aktivitet teori og øvelser
  • Legemiddelbehandling av osteoporose
  • Info om beintetthetsmåling
  • Informasjon om Osteoporosepoliklinikken

Praktiske opplysningar

Oppmøte: Ved Kristiansund sykehus, auditoriet. Kurset kan i visse tilfelle også overførast digitalt til andre sjukehus ved behov.

Bevertning: Det serveres kaffe/te og lunsj til kr 150,- per person.
Faktura sendast i etterkant av kurset. Gi beskjed dersom du ikkje ønsker bevertning for å unngå faktura på dette.

Vennligst gi beskjed i god tid hvis det er spesielle behov vi skal ta hensyn til f. eks kost, hørsel etc.

Tenk gjerne gjennom spørsmål på forhånd.

Parkering etter gjeldande reglment ved sjukehuset.

Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Det er bindande påmelding.
Ved ikke møtt uten å ha gitt beskjed vil den enkelte bli belastet med eit gebyr.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

Nyttige nettsider

Kontakt

Relevante behandlingar