Pasientkurs

Oppfølgingsgruppe etter fedmeoperasjon - Ålesund

For pasientar etter overvektsoperasjon

Tid og stad

Når

Går kontinuerlig

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Overvektspoliklinikken

Du må vere tilvist til overvektspoliklinikken for å delta på kurset.

Tilvising skal sendast elektronisk til overvektspoliklinikken, Ålesund sjukehus

Ønsker du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.

Kvifor delta på kurs

Obligatorisk oppfølging etter fedmekirurgi.

Med kurset ønsker vi at du skal oppnå varig livsstilsendring.

Innhald

Oppfølgingskurs i regi klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut og psykolog med fokus på å halde ved lag livsstilsendringar etter fedmekirurgi.

Kurset har 8 samlingar. 

Praktiske opplysningar

Inga servering.

Parkering på gjesteparkering ved sjølve sjukehuset. Alle bussar går innom busslomma ved sjukehuset. 

Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.
Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort eller er pårørande. Faktura sendes etter kurset.


Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

 

Nyttige nettsider

Kostverktøyet

Kontakt