Pasientkurs

Forkurs fedmekirurgi - Ålesund

For pasientar som har søkt om operasjon. Pårørande er velkomne til å delta.

Tid og stad

Når

Kontinuerlige kurs

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Overvektspoliklinikken, Ålesund sjukehus

Du må vere tilvist til overvektspoliklinikken for å delta på kurset.

Tilvising skal sendast elektronisk til overvektspoliklinikken, Ålesund sjukehus

Ønsker du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.

Kvifor delta på kurs

Kurset er obligatorisk for alle som søkast til kirurgisk inngrep.

Med kurset ønsker vi at du skal bli førebudd til operasjon, kva det vil innebere og tida etter operasjon.  

Innhald

  • Informasjon av kirurg, operasjonssjukepleiar og anestesi
  • Ernæring før og etter operasjonen
  • Psykiske utfordringar relatert til opersjon
  • Informasjon av fysioterapeut
  • Brukarhistorie av brukarrepresentant

Praktiske opplysningar

Inga servering.

Parkering på gjesteparkering ved sjølve sjukehuset. Alle bussar går innom busslomma ved sjukehuset. 

Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.
 
Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort eller er pårørande. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her 

Nyttige nettsider

Kostverktøyet

Kontakt