Pasientkurs

PT-INR Egenmåling - Ålesund

Opplæring for pasientar som er under livslang marevanbehandling og som av fastlege er blitt vurdert som eigna for egenmåling av PT-INR.

Tid og stad

Når

Det settes opp kurs ca. 6-8 gongar i året avhengig av antal henviste pasientar

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Medisinsk avdeling i samarbeid med Medisinsk biokjemi og blodbank

Ønsker du å delta på opplæringa så ta kontakt med din fastlege for tilvising til kurset. Pasientar kan også henvises av andre kliniske avdelinger.

Henvisning til kurs sendes elektronisk til Hematologisk seksjon, Ålesund sjukehus

Kvifor delta på kurs

Dette opplæringstilbodet er for deg som er under livslang marevanbehandling og som av din fastlege er blitt vurdert som egna for egenmåling av PT-INR. Pårørande kan også vere med ved behov.

Praktiske opplysningar

Pasient, fastlege og opplæringsansvarlig signerer avtale for opplæring. Pasienten sin fastlege har ansvaret for dosering av marevan. Pasienten sin fastlege skal sette regler for når pasienten skal kontakte fastlegen på bakgrunn av et måleresultat.

Kurset går over to ettermiddagar (3- 4 timar) med nokre vekers mellomrom. Gruppestørrelse er ca 4 - 6 pasientar per kurs.

Innhald

Dag 1 * Med forbehold om endringar i innhald

 • Introduksjon
 • Prøvetaking
 • Erfaringsutveksling
 • Medisinsk bakgrunn v/lege
  • koagulasjonssystemet
  • marevanbehandling
  • enkle doseringsprinsipp
  • komplikasjoner
  • forhold som virker inn på INR-verdien
 • Praktisk bruk av apparatet v/opplæringsansvarlig
  • apparatfunksjon
  • bruk av apparatet
  • prøvetaking – øving
  • apparatkontroll (kvalitetskontroll)
  • problemløsning
  • teknisk oppfølging

Dag 2

 • Prøvetaking
 • Individuell gjennomgang av erfaringer v/lege
 • Dosejusteringsoppgaver
 • Erfaringer i bruken av apparatet v/opplæringsansvarlig
 • Kvalitetskontroll av egenmåling/parallellanalysering
 • Apparatstøtte
 • Evaluering av kurset

Rettar og eigenandel

Du betar ein eigenandel for kurset som tilsvarar poliklinisk time ved sjuekhuset.

Pasientar og pårørande har rett til dekning av reiseutgifter ved opplæring i sjukehuset. Egenandel på reise er en del av frikortordninga for pasienten. Dette gjelder ikke for pårørende. Som hovedregel blir reiseutgifter dekt med en standardsats pr. km uansett kva transportmiddel en nyttar. Du kan levere reiseregning elektronisk til Pasientreiser.

Lenke til informasjon om rettar finn du her

Kontakt