Undersøking

Mage-tarmundersøkelse med 24 timers pH- og trykkmåling i spiserøret.

Manometri og pH (utan/med impedans) Dette er ei funksjonsmåling av spiserøyret.

Trykkmålinga gir informasjon om korleis muskulaturen oppfører seg, og korleis væske/fast føde passerer spiserøyret.
Refluks (tilbakestrømming) kallar vi det når væske og gass frå magesekken kjem opp i spiserøyret. Graden er varierande, men for mykje væske til spiserøyret kan irritere/stimulere slimhinna og gi deg symptoma dine. Vi undersøker grad av refluks til spiserøyret i 24 timar. Då væske lek opp i spiserøyret berre i korte periodar, er det nødvendig at du går med utstyret eit heilt døgn.

Før

Faste

Det er viktig at du ikkje et fast føde, drikk eller røyker minst 4 timar før undersøkinga.


Medisinar

Viss ikkje anna står i innkallingsbrevet skal du stoppe all syrehemmande medisin 7 dagar før undersøkinga. Dette gjeld medisinar som for eksempel Ranitidin og Somac.
12 timar før undersøkinga skal du stoppe med syrenøytraliserande medisinar, for eksempel Link.
24 timar før, stopp medisin som høyrer til gruppene kalsium antagonistar og nitrat, for eksempel Cardizem og Monoket.
12 timar før undersøkinga, stopp medisin av typen benzodiazepin, for eksempel Vival.

Viktig

Snakk med fastlegen din viss du lurer på om dette er medisinar du bruker, og om det er greitt å midlertidig stoppe dei.

Under

På sjukehuset går vi først gjennom eit spørjeskjema.

Trykk

Undersøkinga tar 20-30 minutt. Du får lokalbedøving med gel i nasebor. Kateteret (4 mm i diameter) blir ført gjennom nase, svelg, spiserøyret og ned i magesekken. Du ligg først på side/rygg. Du får vatn/saft (evt. litt brød eller liknande) i munnen som du skal svelgje på kommando. Svelg minst mogleg utanom kommando. Ofte gjentek vi alt i sittande stilling.

Refluks-undersøking

Eit tynt kateter i plastikk (1,5 mm i diameter) blir ført gjennom nase, svelg, spiserøyret og ned i magesekken. Kateteret sender data til ein berbar opptakar, kor alle data blir lagra og vi les av seinare.

24 timar med kateter

Det tynne kateteret i svelget ditt vil du akseptere raskt. Det viser seg at vi får mest ut av undersøkinga viss du er i vanleg aktivitet og utfører dine daglege gjeremål heime og/eller på jobb. Helst vil vi at du går tilbake på jobb, evt. gjer forfallande arbeid inne eller utearbeid.
Ikkje bruk syrehemmande/nøytraliserande midlar eller alkohol i løpet av undersøkinga, viss ikkje anna blir sagt.
Du kan ete og drikke som vanleg, men utanom måltida skal du ikkje drikke sure drikker, mineralvatn eller ete appelsinar.

Trykk på knappen og fyll ut skjema

Viss du får dine typiske symptom, må du trykke på knappen på apparatet. Skriv også ned klokkeslettet for hendinga i skjemaet du får med deg. Dette er svært viktig for tolkinga av resultatet.
Hugs også å trykke på knappen og notere klokkeslett for start og slutt av måltid, i tillegg til klokkesletta for kvile (liggande stilling) og søvn. Dette noterer du i skjemaet.
Viss det er noko du lurer på det døgnet du går med kateteret, kontakt oss på telefon.

Etter

Du må kome tilbake neste dag, etter ca 24 timar, med opptakaren og skjemaet. Resultatet av undersøkinga og kva vi anbefaler, blir sendt fastlege/tilvisande lege.

Kontakt

Ålesund sjukehus Poliklinikk for mage/tarmsjukdommar Ålesund

Kontakt Poliklinikk for mage/tarmsjukdommar Ålesund

Oppmøtestad

Poliklinikk for mage- og tarmsjukdommar er lokalisert i 4. etasje i lågblokka, på nordsida av sjukehuset. Gå til poliklinikkane, inngang nord (Åsehaugen 5A) og følg den grøne streken på veggen.

Adresse

Opningstider
 • I dag 08:00 - 16:00
 • Måndag 08:00 - 16:00
 • Tysdag 08:00 - 16:00
 • Onsdag 08:00 - 16:00
 • Torsdag 08:00 - 16:00
 • Fredag 08:00 - 16:00
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT
Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5

Transport

Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet, sjå kart under. 

 • Merk at du alltid må registrere bilnummeret på parkeringsautomat eller i EasyPark-appen ved ankomst
 • Vi anbefaler betaling med kort framfor mynt. Då kan du velje P-tid med god margin slik at du unngår stress for å nå parkeringstida. Kjem du tilbake før utløpt tid kan du avslutte ved å sette inn kortet igjen. Du betaler då kun for brukt parkeringstid
 • Det er også mogleg å betale med mynt, men då må du tilbake til automaten viss du må forlenge parkeringstida. Du får heller ikkje refundert beløp om du forlater plassen tidlegare
 • Appen EasyPark er også eit godt betalingalternativ ​

Endra parkeringsområde og stengd inngang nord (poliklinikkinngangen) 

20. november 2023 stengde vi Inngang nord (poliklinikkinngangen) og la om parkeringsområda ved Ålesund sjukehus i samband med ombygging. Under får du oversikt over dei nye parkeringsområda og korleis du lettast kjem til hovudinngangen.  

Kart
Stengd inngang er markert med raudt kryss. 

Markerte område på bildet

 • Grøn markering: Parkering for pasientar/besøkande
 • Gul markering: HC-parkering
 • Raud markering: Parkering for blodgivarar
 • Blå markering: Parkering for besøkande med spesialbevis
 1. Hovudinngang
  Merk av- og påstiging "kyss og køyr sone" utanfor barne- og ungdomsavdelinga
 2. Administrasjonsbygget
 3. Akuttmottaket
 4. Alderspsykiatrisk døgn
 5. Alderspsykiatrisk poliklinikk
 6. Apotek
 7. Audiopedagogen
 8. Barne- og ungdomsavdelinga
 9. BUP
 10. Dagkirurgi Aust
 11. Habiliteringsbygget
 12. Kreftavdelinga
 13. Psykisk helsevern døgn
 14. Psykisk helsevern poliklinikk
 15. UPA
 16. Åse hotell
 17. Åsebøen 1
 18. Åsebøen 5

Besøkande ved habiliteringsbygget, pårørande til barn ved audiopedagogen og barne- og ungdomsavdelinga kan få spesialbevis ved å ta kontakt med avdelingane.  

 

​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Praktisk informasjon

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på sjukehuset. Sjå etter HMNGuest på mobil eller datamaskin.

 

Gjestenettet HMNGuest er opent tilgjengeleg, uten bruk av passord.

 

 

 

​Vi ber om avgrensa bruk av parfyme, då det er mange av pasientane våre som reagerer på dette.

​Dette gjeld også ved poliklinisk time på sjukehuset. ​

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Kantina​

Vi har god heimelaga mat, varme og kalde rettar, til gode prisar.​

Du finn oss​ i 1. etasje. Velkomen!

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
 • Helg og høgtid: stengt

Kios​k

I tillegg har vi kiosk i hovedvestibylen ved sjukehuset. 

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 07.00 - 20.00
 • Laurdag og søndag: 12.00 - 18.00
 • Raude dagar: 10.00 - 18.00

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.