Behandling, Anestesi

Narkose hos barn

Anestesi er eit anna namn for bedøving eller narkose  og betyr «utan følelse». Anestesi blir brukt for å sikre at pasienten ikkje har smerter og ubehag når det vert utført undersøking eller operasjon. Ein forelder/føresett er med inn på operasjonsstua, til barnet har sovna.
Tre jenter og ein anestesisjukepleiar på operasjonsstova. Her får dei lytte på kvarandre med eit ekte stetoskop.

Hei! Skal du også på sjukehuset? Eg kan vise deg korleis det var då eg var der. (Alle foto: Elisabet Vollset Lien)

Det er viktig at barnet eller ungdomen får forberede seg. Barn og unge som veit ein del om kva som skal skje, er mindre redde og deltar meir aktivt.

Planlegging av anestesi

Vi ønsker å planlegge godt før de kjem inn, derfor er det viktig at vi har nøyaktig informasjon om barnet, som:

  1. Alder
  2. Vekt
  3. Allergiar og andre sjukdommar
  4. Faste medisinar
  5. Lause tenner

Alle formar for bedøving har ein risiko, og vår viktigaste jobb er å førebygge og minske denne risikoen. Er du usikker eller har spørsmål, ta kontakt med aktuell avdeling.

Dersom barnet er forkjøla eller fått akutt sjukdom, kontakt sjukehuset for å høyre om undersøkinga eller operasjonen må utsetjast.

Tre jenter leiker med oksygenmaske og stetoskop.
I ventetida på sjukehuset kan du leike, lese, sjå film/TV eller sjå litt på maska som du skal puste oksygen i. Det gjorde eg.

Før

​​​Faste

​​Før operasjonen/undersøkinga må barnet faste. Dersom barnet ikkje møter fastande, kan det hende vi må avlyse/utsetje timen.

De siste 6 timane før operasjon/undersøking skal barnet ikkje ete mat eller drikke mjølk/mjølkeprodukt. Spedbarn kan få morsmjølkerstatning inntil 4 timer før, og morsmjølk inntil 3 timer før. Dei siste 2 timane skal barnet unngå drops og tyggegummi, snus og røyk, fordi dette kan auke mageinnhold og magesyre. Barnet kan drikke klare væsker frem til 1 time før operasjon/undersøking: Vatn, saft, juice utan fruktkjøt, brus, te og kaffi utan mjølk. Barnet kan pusse tenner og skylje munnen når som helst.

Mat og mjølk: Skal stoppast 6 timer før
Morsmjølkerstatning: Skal stoppast 4 timer før
Morsmjølk: Skal stoppast 3 timer før
Drops og tyggegummi, røyk og snus: Skal stoppast 2 timer før
Klare væsker: Skal stoppast 1 time før

Dersom barnet likevel har ete eller drukke utanom de tidene som står her må personalet få vite det. Strengare regler kan vere naudsynt for nokon. Det får dere i så fall beskjed om.

Dersom barnet bruker medisinar eller inhalasjonar, skal desse takast med til sjukehuset og de vil få beskjed om kva faste medisinar barnet skal ta.

 

Mamma og vi barna helser på anestesisjukepleiaren. .
Då eg kom til avdelinga ville doktoren vite om eg hadde lause tenner, var forkjøla eller om eg nettopp hadde vore sjuk. Ho lytta på meg og høyrde på hjartet mitt. Sjukepleiaren spurde kor mykje eg veg. Då vegde eg meg på sjukehuset, sidan det var lenge sidan eg hadde gjort det heime.
Bamsen Lola er med på sjukehuset.
Du kan godt ta med eit kosedyr eller noko å lese eller leike med. Eg hadde med Lola.

Dei som får beskjed, skal ha på barnet bedøvingskrem/plaster. Det er fordi barnet skal få ei venekanyle. Det er eit lite plastrør som vert lagt inn i ei blodåre.

Kremen/plasteret skal settast på barnet si hand og innsida av albuen, helst på synleg blodåre. Dette skal gjerast rett før de reiser til sjukehuset, operasjonsdagen.

Bedøvingskrem/plaster kjøper de reseptfritt på apotek.

Emla plaster på handa.
Eg har fått to bedøvingsplaster, eit på handa og eit på innsida av albuen.
Venekanyle
Bedøvingsplastera gjer at det ikkje vart så vondt å få denne på handa. Gjennom denne skal eg få medisin.
  

Under

Anestesi

Anestesilege bestemmer kva bedøving som er best for kvart enkelt barn.

Når barn og unge skal ha narkose og sove, får dei fleste sovemedisin i venekanyla. Av og til blir sovemedisinen gitt som gass, som ein pustar inn via ei maske. For å forberede barnet best mogeleg er det viktig å fortelje at alle som skal operere pustar inn oksygen i maska før dei sovnar.

Som foreldre/føresette avtaler de med avdelinga om kvar de ventar medan barnet søv. Ta gjerne med noko å lese.

Ei jente på operasjonsstova pustar i ei maske. Anestesisjuk held ein ballong som ein blåser opp når ein pustar i maska.
Her pustar eg i maska og ser om eg klarer å blåse opp ballongen.

 

Avslappande medisinar

Dei fleste barn under 6 år, og i enkelte tilfelle opptil 10 år, får medisin som gjer at dei blir trøytte/sovnar, før innlegging av venekanyle. Denne blir gitt som mikstur, tablett, i endetarmen eller som nasedråper/spray.

Målet er at barnet søv seg inn i narkosen og ut av narkosen, og vaknar når narkosemedisinane er ute av kroppen, på oppvaknings/postoperativ-avdelinga.

Dersom eldre barn og unge er engstelege og urolege, kan vi gi medisin som verkar beroligande, før dei skal inn til undersøking/operasjon.

Eit lite barn sit på fanget til mor si inne på operasjonsstova mens han får sjå og ta på maska som han skal puste i.
Då lillebroren min skulle til undersøking, fekk han ein nasespray som gjorde at han sovna. Han merka ingenting av undersøkinga. Større barn kan også få nasespray/nasedråpar dersom ein synest at undersøkinga eller operasjonen ein skal til er skummel.

 

Etter

Oppvakning                           

Barnet kan ver uroleg etter narkosen. Årsaka kan vere sovemedisinen, og treng ikkje å vere på grunn av ubehag eller smerter etter undersøkinga/operasjonen.

Det er viktig at barnet får ro i denne fasen.

Smertelindring                  

Barnet får behandling for smerter og eventuelt kvalme. Dette i form av stikkpiller eller medisin i venekanyla. Mange operasjonar gir noko ubehag eller smerter etterpå, og vi har medisinar som vi gir dersom barnet trenger det.

Heimreise

Før heimreise vil legen snakke med dykk om kva ein må passe på etter undersøkinga/operasjonen. Som hovudregel skal barnet ha ete, drukke og tissa før de reiser heim. De vil og få informasjon om eventuelt bruk av smertestillande medisin.

Familie som er klare for heimreise.
Takk for oss!

Ver merksam

Blødingar etter operasjonar er sjeldan.
Om barnet begynner å blø i større mengder etter at de er komen heim, kontakt sjukehuset eller ring 113.

Det er vanleg å ha litt høgare temperatur dagen etter operasjonen. Dersom barnet har feber over 38,5 grader, eller feber i meir enn 3 dagar, kan det vere teikn på infeksjon og lege må kontaktast.

Ta gjerne kontakt med den aktuelle avdelinga, dersom de har fleire spørsmål.