Undersøking, Skjelettscintigrafi, voksen

Nukleærmedisinsk undersøking av skjelettet ved Ålesund sjukehus

Ved skjelettscintigrafi bruker vi eit radioaktivt merka stoff som inneheld fosfat. Når stoffet er sprøyta inn i blodet, blir det tatt opp i skjelettet. Vi tar bilete med eit gammakamera, eventuelt supplerande SPECT/CT, for å sjå fordelinga av det radioaktive stoffet i kroppen din. På denne måten kan vi påvise ulike forandringar i skjelettet.

Skjelettscintigrafi er den mest brukte metoden innan nukleærmedisin for å påvise spreiing av kreft til skjelettet. Vi kan sjå kor pasienten er i sjukdomsforløpet (stadieinndeling) og kan bestemme kva behandling som passer best. Metoden kan også brukast ved utgreiing av skjelettsymptom etter skadar, eller ved infeksjons/inflammasjonstilstandar.


 

Før

Innkallingsbrevet inneheld informasjon som er viktig for undersøkinga. Les difor brevet grundig.

Dersom du ikkje kan møte til time, ber vi om at du gir beskjed så raskt som mogeleg.

Dersom du er gravid, kan vere gravid eller ammar, skal du ta kontakt med nukleærmedisinsk avdeling så raskt som mogeleg. Ved graviditet eller amming kan ein i dei fleste tilfelle ikkje gjennomføre undersøkinga.

Viktige førebuingar

 • Den dagen du skal til undersøking skal du drikke mykje og tisse ofte. Ta med deg ekstra kateterutstyr eller bleier viss du bruker dette til vanleg.
 • Dersom du har sterke smerter som gjer det vanskeleg å ligge i ro over lengre tid, bør du ta med deg smertestillande medisin.
 • Ta med deg roande medisin dersom du er sterkt plaga med klaustrofobi. Ver merksam på at du då ikkje kan køyre bil etterpå.
 • Ikkje ta med gravide eller små barn som følge til undersøkinga.
 • Ver vennleg å ikkje ha på smykke eller andre metallgjenstandar når du kjem til undersøking.
 • Du kan ete og ta medisinane dine som vanleg.Under

Du får ein kanyle i arma, og gjennom denne får du eit sporstoff i blodet. Stoffet er sett saman av ein fosfatforbinding merka med ei lita mengde radioaktivitet som blir tatt opp i skjelettet. I nokre tilfelle blir det tatt bilete når vi set inn sporstoffet, men som oftast tar det 2–5 timar før vi tar bileta. Du får informasjon om når bileta skal takast, og du treng ikkje å opphalde deg i avdelinga i ventetida.

Det radioaktive stoffet blir skilt ut i urinen, og det er difor viktig at du drikk minst 1 liter vatn mens du ventar på at bileta skal takast. Du bør tisse/tømme kateterposen så ofte som mogeleg. Dei siste 5–10 minutta før billedtakinga blir du bedt om å tisse/tømme kateterposen for å oppnå god kvalitet på bileta, men også for at du lettare skal kunne ligge i ro.

Bildetakinga tar 15–45 minutt, avhengig av problemstillinga. Du må ligge stille på kamerabenken under billedtakinga.

Nokre gonger tar vi samstundes ein CT uten kontrast. 

Etter

Du kan reise hjem når undersøkelsen er ferdig.

Det tar noen timer før den lille mengden radioaktivitet er ute av kroppen din.
Vi anbefaler å unngå nærkontakt med gravide og små barn dei første timane etter undersøkinga.

Bildene skal etterbehandles og granskes av leger ved nukleærmedisin. Svar på undersøkelsen kommer til legen som har henvist deg. 

Kontakt

Ålesund sjukehus Radiologi Ålesund

Kontakt Radiologi Ålesund

Oppmøtestad

Avdeling for radiologi  finn du i 2. etasje i høgblokka på sjukehuset. 

Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5

Transport

Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet, sjå kart under. 

 • Merk at du alltid må registrere bilnummeret på parkeringsautomat eller i EasyPark-appen ved ankomst
 • Vi anbefaler betaling med kort framfor mynt. Då kan du velje P-tid med god margin slik at du unngår stress for å nå parkeringstida. Kjem du tilbake før utløpt tid kan du avslutte ved å sette inn kortet igjen. Du betaler då kun for brukt parkeringstid
 • Det er også mogleg å betale med mynt, men då må du tilbake til automaten viss du må forlenge parkeringstida. Du får heller ikkje refundert beløp om du forlater plassen tidlegare
 • Appen EasyPark er også eit godt betalingalternativ ​

Endra parkeringsområde og stengd inngang nord (poliklinikkinngangen) 

20. november 2023 stengde vi Inngang nord (poliklinikkinngangen) og la om parkeringsområda ved Ålesund sjukehus i samband med ombygging. Under får du oversikt over dei nye parkeringsområda og korleis du lettast kjem til hovudinngangen.  

Kart
Stengd inngang er markert med raudt kryss. 

Markerte område på bildet

 • Grøn markering: Parkering for pasientar/besøkande
 • Gul markering: HC-parkering
 • Raud markering: Parkering for blodgivarar
 • Blå markering: Parkering for besøkande med spesialbevis
 1. Hovudinngang
  Merk av- og påstiging "kyss og køyr sone" utanfor barne- og ungdomsavdelinga
 2. Administrasjonsbygget
 3. Akuttmottaket
 4. Alderspsykiatrisk døgn
 5. Alderspsykiatrisk poliklinikk
 6. Apotek
 7. Audiopedagogen
 8. Barne- og ungdomsavdelinga
 9. BUP
 10. Dagkirurgi Aust
 11. Habiliteringsbygget
 12. Kreftavdelinga
 13. Psykisk helsevern døgn
 14. Psykisk helsevern poliklinikk
 15. UPA
 16. Åse hotell
 17. Åsebøen 1
 18. Åsebøen 5

Besøkande ved habiliteringsbygget, pårørande til barn ved audiopedagogen og barne- og ungdomsavdelinga kan få spesialbevis ved å ta kontakt med avdelingane.  

 

​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Praktisk informasjon

​Skulle du ha behov for å endre time kan du ringe:

 • Avdeling for radiologi, Ålesund sjukehus på telefon 70 10 55 40 70 10 55 41  mandag - fredag i tidsrommet 08:00 - 15:30.
 • Nukleærmedisin på telefon 70 10 56 27  mandag - fredag i tidsrommet 07:30 - 15:00.

Det er viktig at du ringer så snart som råd dersom oppsett time ikkje passer. Unytta timar som ikkje er varsla blir fakturert. 

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


​Vi ber om avgrensa bruk av parfyme, då det er mange av pasientane våre som reagerer på dette.

​Dette gjeld også ved poliklinisk time på sjukehuset. ​

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Kantina​

Vi har god heimelaga mat, varme og kalde rettar, til gode prisar.​

Du finn oss​ i 1. etasje. Velkomen!

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
 • Helg og høgtid: stengt

Kios​k

I tillegg har vi kiosk i hovedvestibylen ved sjukehuset. 

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 07.00 - 20.00
 • Laurdag og søndag: 12.00 - 18.00
 • Raude dagar: 10.00 - 18.00

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.