Undersøking

Nukleærmedisinsk undersøking (scintigrafi) ved Ålesund sjukehus

Bildeundersøking med radioaktivt stoff   Nukleærmedisin er ein type bildediagnostikk der ein tilfører pasientane radioaktive stoff før bildetakinga. Vanlegvis blir stoffet injisert/sprøyta inn i ei blodåre. Ved nokre spesielle undersøkingar får du ein kapsel som du skal svelgje.

Før

Som regel er det ingen spesielle førebuingar til undersøkinga, men det er avhengig av kva organ som skal undersøkast. Ved nokre få nukleærmedisinske undersøkingar må du faste eller slutte med medisinar som har verknad på undersøkinga. Eksakt informasjon om kva som gjeld deg, får du informasjon om.

Du kan ikkje ha på deg smykke eller metallgjenstandar som belte eller liknande når du skal inn til undersøkinga. Husk også å tøme lommene for myntar og liknande.

Informasjon til deg som er gravid eller ammar.

Legen gjer ei grundig vurdering før ein avgjer om det er nødvendig å gjennomføre scintigrafi på gravide.

Dei som ammar må som regel stoppe amminga i nokre timar i samband med undersøkinga. I nokre tilfelle kan mjølka pumpast ut, frysast ned og brukast seinare då radioaktiviteten forsvinn etter nokre timar. Ved nokre tilfelle må ein avslutte amminga heilt.

Ta kontakt med oss dersom du er gravid eller ammar.

Under

Undersøkinga blir ofte gjennomført i to etappar:

 1. Det radioaktive stoffet blir sprøyta direkte inn i blodet. Stoffet blir konsentrert i dei organa vi skal undersøke (for eksempel i nyrer, skjelett, hjarte etc.) Det kan ta litt tid før organet tek opp stoffet, og derfor er det ofte nødvendig å vente litt før vi tar bilda. Kor lenge vi må vente er avhengig av kva organ som skal undersøkast.
 2. Når vi tar bilda ligg du på ein benk som er kopla til eit gammakamera som registrerer den radioaktive strålinga frå stoffet som er injisert. Vi tar enkeltbilde av bestemte område, bilde av heile kroppen, eller kameraet kan gå rundt kroppen (tomografi/SPECT-CT).

Gjer det vondt?

Undersøkinga gjer ikkje vondt i seg sjølv men du må ligge stille under billedtakinga.  Det er derfor viktig å finne ei stilling som er komfortabel. Forutan eit stikk i arma i samband med innsprøytinga av det radioaktive stoffet, gir dette vanlegvis ikkje noko ubehag.

Kor lenge varer undersøkinga?

Scintigrafi varierer frå nokre minutt til 1-1,5 time, avhengig av kva organ som skal undersøkast og kor mange bilete ein skal ta. Nokre gonger er det behov for tilleggsbilete. Ved nokre undersøkingar må bileta takast over fleire dagar.

Informasjon om kor lang tid undersøkinga vil ta for deg og om den må gå over fleire dagar, får du i innkallingsbrevet.

Etter

Etter undersøkinga kan du reise heim, eller tilbake til avdelinga dersom du er innlagt på sjukehuset.

Når får eg resultatet?

Etter undersøkinga blir bileta grundig vurdert av lege. Resultatet er som regel klart etter nokre få dagar. Nokre gonger same dag. Dette er avhengig av type undersøking og kor mykje det hastar.
Vi sender skriftleg rapport til legen som tilviste deg til scintigrafi. Inneliggande pasientar får vanlegvis svar same eller neste dag.

Ver merksam

Vi anbefaler deg å drikke rikeleg, og tisse ofte dei første timane etter at du har fått injisert eit radioaktivt stoff. Det meste av radioaktiviteten vil vere ute av kroppen i løpet av det første døgnet.

Strålebelastninga for nukleærmedisinske undersøkingar til omgivnadane er som oftast ubetydeleg.

Kontakt

Ålesund sjukehus Radiologi Ålesund

Kontakt Radiologi Ålesund

Oppmøtestad

Avdeling for radiologi  finn du i 2. etasje i høgblokka på sjukehuset. 

Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5

Transport

Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet, sjå kart under. 

 • Merk at du alltid må registrere bilnummeret på parkeringsautomat eller i EasyPark-appen ved ankomst
 • Vi anbefaler betaling med kort framfor mynt. Då kan du velje P-tid med god margin slik at du unngår stress for å nå parkeringstida. Kjem du tilbake før utløpt tid kan du avslutte ved å sette inn kortet igjen. Du betaler då kun for brukt parkeringstid
 • Det er også mogleg å betale med mynt, men då må du tilbake til automaten viss du må forlenge parkeringstida. Du får heller ikkje refundert beløp om du forlater plassen tidlegare
 • Appen EasyPark er også eit godt betalingalternativ ​

Endra parkeringsområde og stengd inngang nord (poliklinikkinngangen) 

20. november 2023 stengde vi Inngang nord (poliklinikkinngangen) og la om parkeringsområda ved Ålesund sjukehus i samband med ombygging. Under får du oversikt over dei nye parkeringsområda og inngang til sjukehuset. 

Kart
Stengd inngang er markert med raudt kryss. 

Markerte område på bildet

 • Grøn markering: Parkering for pasientar/besøkande
 • Gul markering: HC-parkering
 • Raud markering: Parkering for blodgivarar
 • Blå markering: Parkering for besøkande med spesialbevis
 1. Hovudinngang
  Merk av- og påstiging "kyss og køyr sone" utanfor barne- og ungdomsavdelinga
 2. Administrasjonsbygget
 3. Akuttmottaket
 4. Alderspsykiatrisk døgn
 5. Alderspsykiatrisk poliklinikk
 6. Apotek
 7. Audiopedagogen
 8. Barne- og ungdomsavdelinga
 9. BUP
 10. Dagkirurgi Aust
 11. Habiliteringsbygget
 12. Kreftavdelinga
 13. Psykisk helsevern døgn
 14. Psykisk helsevern poliklinikk
 15. UPA
 16. Åse hotell
 17. Åsebøen 1
 18. Åsebøen 5

Besøkande ved habiliteringsbygget, pårørande til barn ved audiopedagogen og barne- og ungdomsavdelinga kan få spesialbevis ved å ta kontakt med avdelingane.  

 

​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Praktisk informasjon

​Skulle du ha behov for å endre time kan du ringe:

 • Avdeling for radiologi, Ålesund sjukehus på telefon 70 10 55 40 70 10 55 41  mandag - fredag i tidsrommet 08:00 - 15:30.
 • Nukleærmedisin på telefon 70 10 56 27  mandag - fredag i tidsrommet 07:30 - 15:00.

Det er viktig at du ringer så snart som råd dersom oppsett time ikkje passer. Unytta timar som ikkje er varsla blir fakturert. 

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på sjukehuset. Sjå etter HMNGuest på mobil eller datamaskin.

 

Gjestenettet HMNGuest er opent tilgjengeleg, uten bruk av passord.

 

 

 

​Vi ber om avgrensa bruk av parfyme, då det er mange av pasientane våre som reagerer på dette.

​Dette gjeld også ved poliklinisk time på sjukehuset. ​

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Kantina​

Vi har god heimelaga mat, varme og kalde rettar, til gode prisar.​

Du finn oss​ i 1. etasje. Velkomen!

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
 • Helg og høgtid: stengt

Kios​k

I tillegg har vi kiosk i hovedvestibylen ved sjukehuset. 

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 07.00 - 20.00
 • Laurdag og søndag: 12.00 - 18.00
 • Raude dagar: 10.00 - 18.00

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.