Presentasjonar frå kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande

Her kan du sjå eller laste ned pdf-filer frå utvalde presentasjonar som nylig er vist på eit (digitalt) opplæringstilbod du har vore på. Presentasjonane ligg ute ei periode etter kurset før dei vert fjerna.

Presentasjonar frå nylege opplæringstilbod

Ver merksam på at alle presentasjonar er til privat bruk og skal dermed ikkje distribuerast vidare

30. november 2023, Digitalt Epilepsi - for pårørande og fagpersonar
17. og 22. november, Molde ADHD - foreldrekurs
24. og 25. oktober 2023, Ålesund IBS-skule
13. og 14.11 og 6.12. 2023, Molde ​Autismespekter - foreldrekurs
2. og 9. november 2023, Volda ADHD - foreldrekurs
25. oktober og 1. november 2023, Ålesund ADHD - foreldrekurs
18. og 25. oktober, Molde Diabetes type 2

 

Pasient- og pårørandeopplæring

Helse Møre og Romsdal tilbyr opplæring og kurs for pasientar og pårørande innanfor ulike diagnosegrupper både individuelt og i grupper.

Finn eit opplæringstilbod
Mor og barn
Sist oppdatert 16.10.2023