Presentasjonar frå kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande

Her kan du sjå eller laste ned pdf-filer frå utvalde presentasjonar som nylig er vist på eit (digitalt) opplæringstilbod du har vore på. Presentasjonane ligg ute ei periode etter kurset før dei vert fjerna.

Presentasjonar frå nylege opplæringstilbod

Ver merksam på at alle presentasjonar er til privat bruk og skal dermed ikkje distribuerast vidare

22. og 29.februar 2024

Molde

Diabetes

26.februar, 4., 11. og 18.mars 2024

Molde

CFS/ME

 

Pasient- og pårørandeopplæring

Helse Møre og Romsdal tilbyr opplæring og kurs for pasientar og pårørande innanfor ulike diagnosegrupper både individuelt og i grupper.

Finn eit opplæringstilbod
Mor og barn
Sist oppdatert 03.04.2024